Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΕΤΟΥΣ 2008

28 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 12:00, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008.
Γενικη Γραμματεια Πληροφοριακων Συστηματων


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΕΤΟΥΣ 2008

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 12:00, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε9».

Η ΓΓΠΣ καλεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ε9:

α) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στη περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων που έγιναν εντός του έτους 2007 καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση.

β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες δηλώσεις Ε9 που υπέβαλαν κατά τα προηγούμενα έτη, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τους.

γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν να υποβάλουν αρχική δήλωση εφόσον δεν έχουν υποβάλει έως σήμερα και ήταν υπόχρεοι.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα επιβληθούν πρόστιμα εφόσον οι διορθώσεις ή οι αλλαγές γίνουν εντός των προθεσμιών.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων έτους 2008 έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2008 για τα φυσικά πρόσωπα και η 30η Ιουνίου 2008 για τα νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για το 2008, η υποβολή της Δήλωσης Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ε9, δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη Δήλωσή τους, είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. (το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες» της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www.gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του σχήματος XML που θα βρείτε στην ίδια ενότητα). Σημειώνεται ότι για το έτος 2008 υπάρχουν τρεις εκδόσεις του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ.:

- Η πλήρης έκδοση (περίπου 4,7 ΜΒ), η οποία απευθύνεται σε όσους θα κάνουν για πρώτη φορά χρήση της Ηλεκτρονικής Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ε9. Η έκδοση αυτή περιέχει και το πλήρες ευρετήριο νομών, δήμων και οδών.

- Η έκδοση ενημέρωσης (περίπου 0,8 MB), η οποία απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το αντίστοιχο πρόγραμμα του έτους 2007. Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο νομών, δήμων και οδών αλλά χρησιμοποιεί το ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη ευρετήριο. Μπορούν να εγκαταστήσουν αυτή την έκδοση όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από τα ακίνητα που είχαν περιλάβει στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2007.

Οι δύο παραπάνω εκδόσεις αφορούν αποκλειστικά σε περιβάλλον Windows.

- Η έκδοση σε Java (περίπου 4,8 ΜΒ), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες όλων των λειτουργικών συστημάτων (Linux, MacOSX αλλά και Windows). Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο δήμων και οδών αλλά ο χρήστης πρέπει να εισάγει μόνος του τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη»

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σΆ αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005) απόφαση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και πέντε (5) εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης