Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφορία:Ελεγχοι για τα αφορολόγητα αποθεματικά της διετίας 2003-2004

28 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες σχημάτισαν αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων για τη διετία 2003-2004 τα οποία κρίθηκαν παράνομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απαίτηση της Κομισιόν για επιστροφή στο Δημόσιο μέχρι και του τελευταίου ευρώ που επωφελήθηκαν οι επιχειρήσεις από τα αφορολόγητα αποθεματικά υποχρεώνει το υπουργείο Οικονομικών να διενεργήσει εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις υποθέσεις.
Εφορία:Ελεγχοι για τα αφορολόγητα αποθεματικά της διετίας 2003-2004

 
Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες σχημάτισαν αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων για τη διετία 2003-2004 τα οποία κρίθηκαν παράνομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απαίτηση της Κομισιόν για επιστροφή στο Δημόσιο μέχρι και του τελευταίου ευρώ που επωφελήθηκαν οι επιχειρήσεις από τα αφορολόγητα αποθεματικά υποχρεώνει το υπουργείο Οικονομικών να διενεργήσει εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις υποθέσεις.

Όμως, ο έλεγχος ξεκινάει με καθυστέρηση. Κανονικά θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή δύο μήνες μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τις εταιρείες και να είχε ήδη ενημερωθεί η Κομισιόν με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Κομισιόν
Όπως ανέφερε σε πρόσφατη απάντησή της η αρμόδια επίτροπος για τον Ανταγωνισμό κ. Κρους, προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Δ. Παπαδημούλη, «η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα των αποδεκτών, ούτε σχετικά με τα ποσά της προς ανάκτηση ενίσχυσης για τον καθένα από τους αποδέκτες. Επίσης, οι ελληνικές αρχές δεν υπέβαλαν πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι έχει ήδη διαταχθεί στους αποδέκτες η επιστροφή των παράνομων και ασυμβίβαστων ενισχύσεων που τους χορηγήθηκαν». Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έστειλε πρόσφατα επιστολή στις ελληνικές αρχές, υπενθυμίζοντάς τους τις ταχθείσες στην απόφαση προθεσμίες και ζητώντας από την Ελλάδα να υποβάλει πλήρη στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για την εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης.

Κατόπιν αυτών, το υπουργείο Οικονομικών έστειλε έγγραφό στις ΔΟΥ με το οποίο δίνει εντολή να ελεγχθούν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν την ειδική συμπληρωματική δήλωση για φορολόγηση των αποθεματικών. Κάθε υπόθεση θα εξετάζεται ξεχωριστά και οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν το υπουργείο το οποίο θα ενημερώνει την Κομισιόν.

Πηγή Ημερησία

Σχετική απόφαση
1021737/10272/Β0012/21.2.2008 Υποβολή στοιχείων για την ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής του ν.3220/2004.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης