Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι θα εξετάζουν οι ΔΟΥ στην παραλαβή των δηλώσεων φέτος

26 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 11 λεπτά
  • Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέχουν οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ κατά την παραλαβή των δηλώσεων αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση του Υπουργείου οικονομικών ΠΟΛ.1039
Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέχουν οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ κατά την παραλαβή των δηλώσεων αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση του Υπουργείου οικονομικών ΠΟΛ.1039

Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων κατά τον έλεγχο των Φορολογικών Δηλώσεων, όσον αφορά στα παρακάτω σημεία:

1. Συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρησης από το σύστημα TAXIS, με αυτή που πληκτρολογήθηκε.

2. Ο κωδικός ΔΟΥ της δήλωσης είναι διαφορετικός από τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής Δ.Ο.Υ. να γίνει διόρθωση του κωδικού της Δ.Ο.Υ. στο έντυπο Ε1.

3. Υπάρχει ένδειξη για υποβολή δήλωσης που αφορά αποβιώσαντα και δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.

4. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας, τα οποία έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων στους κωδικούς 069-070 του πίνακα δαπανών.

5. Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας είναι μεγαλύτερη από 200 τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί η Τιμή Ζώνης και το Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας.

6. Οι επιφάνειες των δευτερευουσών κατοικιών (μη εξοχικής και εξοχικής) είναι μεγαλύτερες των 150 τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί οι Τιμές Ζώνης και το Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας.

7. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους κωδικούς 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

8. Όταν τα τ.μ. της πρώτης κατοικίας είναι μεγαλύτερα των 120, οι κωδικοί 727-728 δεν συμπληρώνονται ΜΟΝΟ με τα ποσά των τόκων αλλά και με το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του κεφαλαίου για τα πάνω από τα 120 τ.μ. της κατοικίας.

9. Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

10. Έχουν συμπληρωθεί ποσά προκαταβλητέων - παρακρατηθέντων φόρων, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί εισοδήματα στις αντίστοιχες πηγές.

11. Οι παρακρατηθέντες φόροι, που συμπληρώνονται στους κωδικούς 601-602, 603-604 και 605-606 και αφορούν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, είναι μεγαλύτεροι από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.

12. Δε συμπληρώνονται τα τ.μ. των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες).

13. Δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες δε διαγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μόνο με τα σταθερά στοιχεία καθενός.

14. Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο.

15. Υπάρχει ένδειξη στους κωδικούς 911 - 912 και δεν έχει συμπληρωθεί το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.

16. Έχουν συμπληρωθεί καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα.

Εφόσον είναι εφικτό, τα παραπάνω σημεία θα μπορούσαν να ελέγχονται τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης, ώστε να διορθώνονται αμέσως και να μην υπάρχει ταλαιπωρία για το φορολογούμενο και αργοπορία στην αποστολή των δηλώσεων. Ο έλεγχος και η διόρθωση των συνήθων λαθών, θα γίνεται μόνο όταν δεν υφίσταται μεγάλη αναμονή για την παραλαβή της δήλωσης.
Επισημαίνουμε ότι αναλυτικότερες οδηγίες για την αποφυγή από τους πολίτες των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ηλεκτρ. δ/νση: www.gsis.gr, θεματική ενότητα: Φορολογικός Οδηγός/Χρήσιμες Πληροφορίες/Φόρος Εισοδήματος/Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων).


ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

1. Στον πίνακα 2.15 στον (νέο) κωδικό αριθμό 010 σημειώνεται «Χ» στο τετραγωνίδιο εφόσον ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Στον πίνακα 4Β.2 στους (νέους) κωδικούς αριθμούς 919-920 ο φορολογούμενος γράφει το καθαρό γεωργικό εισόδημα που του αναλογεί από τη συμμετοχή του σε συνεκμετάλλευση ή συμπλοιοκτησία, αλιευτικών σκαφών μέχρι δέκα (10) κόρους (με μέλη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), που δε φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ΚΦΕ.

3. Τα ποσά καθαρού εισοδήματος, που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2007 οι ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, ισχύουν όπως ορίζονται με την 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 εγκύκλιό μας. Εξαίρεση αποτελούν οι ατομικές επιχειρήσεις της παραγρ.6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., που εκμεταλλεύονται πάνω από επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και οι επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές των παραγράφων 7 και 8 του ίδιου άρθρου του ΚΦΕ, που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, των οποίων το εισόδημα εξευρίσκεται λογιστικά.

Στον πίνακα 4.Ζ.2 στους (νέους) κωδικούς αριθμούς 391 –392 αναγράφεται το ποσό από συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης. Δηλαδή για πρώτη φορά ξεχωρίζουμε τους μισθούς από τις συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης.

5. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά της άϋλης εμπορικής αξίας που γράφονται στους κ.α. 109-110 δεν μεταφέρονται στους κ.α. 741-742, σε αντιδιαστολή με τα ποσά της άϋλης εμπορικής αξίας που γράφονται στους κ.α. 107-108 τα οποία μεταφέρονται στους κ.α. 741 –742 και εκ παραδρομής γράφηκε η μη μεταφορά τους στη 5η σειρά της σελ. 20 του φυλλαδίου οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

6. Στον πίνακα 4Ε-1ε και στους κ.α. 109-110, εκτός από το συνολικό ποσό των ενοικίων που αποκτάται από την εκμίσθωση βιομηχανοστασίων, γράφεται για πρώτη φορά και το συνολικό ποσό των ενοικίων από την εκμίσθωση εμπορικών κέντρων, για τα οποία δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο λόγω της επιλογής υπαγωγής τους σε ΦΠΑ.
Προϋπόθεση για την αναγραφή των μισθωμάτων, τόσο των βιομηχανοστασίων, όσο και των εμπορικών κέντρων στους κωδικούς αυτούς είναι αποκλειστικά και μόνο η εκμίσθωση του χώρου, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

7. Στον πίνακα 4Ε-4α και στους (νέους) κωδικούς αριθμούς 123-124 αναγράφεται για πρώτη φορά το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών που αποκτά ο εκμισθωτής κατά το οικείο οικον. έτος, σε περίπτωση που ανεγέρθηκε οικοδομή με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, εφόσον μετά τη λήξη της μίσθωσης η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και το ακαθάριστο εισόδημα των βελτιώσεων ή επεκτάσεων που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε εκμισθούμενη οικοδομή, αν μετά τη λήξη της μίσθωσης οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.
Για τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εισοδήματος στην περίπτωση αυτή, διαιρείται η αξία της ανεγειρόμενης οικοδομής ή η αξία των βελτιώσεων ή επεκτάσεων της εκμισθούμενης οικοδομής που προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του μισθωτή δια του αριθμού των ετών που υπολείπονται από την αποπεράτωση των εργασιών μέχρι της λήξη της μίσθωσης.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνυποβληθεί βεβαίωση του μισθωτή με τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την ανέγερση ή τη βελτίωση και επέκταση της οικείας οικοδομής.

8. Στον πίνακα 4Ε-4β και στους (νέους) κωδικούς αριθμούς 125-126 αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών της προηγούμενης περίπτωσης, αν αντί για εκμίσθωση, υπάρχει δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του εδάφους ή της οικοδομής που βελτιώνεται ή επεκτείνεται, αντίστοιχα.

9. Στον πίνακα 4Ε-5α και στους κωδικούς αριθμούς 151-152 αναγράφονται τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβλήθηκαν από τον ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κλπ. από 1/1 – 31/12/2007 για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ¶ ορόφους και για αγορά υλικών επισκευής και συντήρησης των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν (αποφέρουν εισόδημα), ανεξάρτητα από τη χρήση τους (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κτλ.). Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε μέχρι 31.7.2007, για παροχή υπηρεσίας υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κτλ., σε περίπτωση επισκευής και συντήρησης των πιο πάνω οικοδομών.

Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

10. Στον πίνακα 4Ε-5β και στους κωδικούς αριθμούς 157-158 αναγράφονται τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβάλλεται από 1.8.2007 και μετά για παροχή υπηρεσίας υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κτλ. και αφορά επισκευή και συντήρηση των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν ως κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κτλ.

Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Επισημαίνεται ότι η έκπτωση της δαπάνης αυτής διενεργείται κατ¶ αρχήν από το ακαθάριστο εισόδημα των πιο πάνω οικοδομών, ανεξάρτητα αν η δαπάνη αυτή δηλώνεται με την αρχική ή τη συμπληρωματική δήλωση του φορολογούμενου. Αν η έκπτωση της δαπάνης αυτής δεν καλύπτεται από το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών, το υπολειπόμενο ποσό αυτής μεταφέρεται να εκπεσθεί από τον κ.α. 049 του πίνακα 7 με την προϋπόθεση ότι η αναγραφή της δαπάνης στον κ.α. 157-158 έγινε με την αρχική, εμπρόθεσμη δήλωσή του. Η μεταφορά αυτή της υπολοιπόμενης δαπάνης θα γίνει από την υπηρεσία, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σας διότι στους κωδικούς αυτούς δεν γράφονται τα ποσά των δαπανών επισκευής και συντήρησης που αφορούν παροχή υπηρεσιών και διενεργούνται σε ιδιοκατοικούμενες οικοδομές και σε μία κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ. που η χρήση της παραχωρείται δωρεάν από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα (των οικοδομών που δεν αποφέρουν εισόδημα), οι οποίες γράφονται μόνο στο κωδικό αριθμό 049 του πίνακα 7, συναθροιζόμενες μαζί με τις λοιπές δαπάνες του κωδικού αυτού.

Επίσης, επισημαίνεται ότι λόγω κατάργησης από 1.1.2007 και μετά του ποσοστού έκπτωσης 5% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες με δικαιολογητικά) που προβλεπόταν: α) για την εκμίσθωση γηπέδων, β) στο εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά μισθώματος και υπομισθώματος, καθώς και γ) στο αντάλλαγμα για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων, δεν θα πρέπει να αναγραφούν ποσά δαπανών για τις περιπτώσεις αυτές στους κ.α. 151-152 και 157-158 του πίνακα 4Ε, σε αντιδιαστολή με τις οδηγίες που δόθηκαν στη σελ. 21 του φυλλαδίου οδηγιών για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 151–152 και 157-158, όπου εκ παραδρομής αναγράφεται η συμπλήρωσή τους και με ποσά πραγματικών δαπανών για την εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν παραχώρηση γηπέδων και χώρων τοποθέτησης επιγραφών.

11. Εφιστάται η προσοχή σας, ειδικά το οικον. έτος 2008, κατά τη συμπλήρωση των κ.α. 741-742 του πίνακα 4Ε-7 με ακαθάριστο εισόδημα από επίταξη κατοικιών. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο εισόδημα θα μεταφέρεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ αντίστοιχα και στους κ.α. 745-746 του πίνακα 10 της δήλωσης.

12. Στον πίνακα 6.6 στους (νέους) κωδικούς αριθμούς 477-478 αναγράφονται οι λοιπές αγροτικές ενισχύσεις εκτός αυτών επί της παραγωγής, οι οποίες αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 για να καλύψουν τεκμαρτή δαπάνη.

13. Στον πίνακα 7.1 στον (νέο) κωδικό αριθμό 049 γράφεται το ποσό των δαπανών παροχής υπηρεσιών (δεξιώσεων, γυμναστηρίου, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κτλ.) στις οποίες υποβλήθηκε από 1.8.2007 και μετά ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα του.

14. Στον πίνακα 8.13 στους (νέους) κωδικούς αριθμούς 127-128 γράφεται το ποσό του φόρου που κατέβαλε ο φορολογούμενος, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ¶ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, σε περίπτωση είσπραξης ποσού άϋλης εμπορικής αξίας πέρα από τα ενοίκια κατά τη μίσθωση ακινήτου που δηλώθηκε στους κωδικούς 121-910 του πίνακα 4Ε.


ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Παράκληση της Υπηρεσίας είναι να μη γίνεται χρήση των καταληκτικών προθεσμιών, αλλά οι πολίτες να προσέρχονται νωρίτερα για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Στις καταληκτικές ημερομηνίες παρατηρείται πάντα συνωστισμός και ταλαιπωρία των πολιτών.
Γι¶ αυτό είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές να συστήσουν στους φορείς της περιφέρειάς τους, οι οποίοι εκδίδουν βεβαιώσεις για τις αμοιβές και τους παρακρατημένους φόρους, καθώς και τις δαπάνες (τόκους στεγαστικών δανείων, διαφορά νοσηλείων κτλ.) των υποχρέων να τις χορηγήσουν έγκαιρα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία που εμπίπτει η περίπτωσή τους, ώστε να εκπληρώσουν με άνεση τη σχετική υποχρέωσή τους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με την 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή, που εξακολουθεί να ισχύει, να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των πελατών τους φυσικών προσώπων, στις αρμόδιες για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας, μαζικά σε πακέτα ανά Δ.Ο.Υ., που το καθένα θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των φορολογουμένων που περιέχει, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. τους. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από το λογιστή, ο οποίος αναγράφει και το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον αριθμό Μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειάς του ή βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης με συμπληρωμένο τον Α.Μ. του μέλους της. Παράλληλα ο λογιστής χορηγεί στον κάθε πελάτη του, βεβαίωση, με την οποία αποδεικνύεται ότι παρέλαβε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της.

Επίσης, για διευκόλυνση τόσο των λογιστών όσο και των Δ.Ο.Υ. ο κάθε λογιστής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να παραλαμβάνει από την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε αριθμό αντίστοιχο με τον πιθανό αριθμό των πελατών του. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα ζητήσουν από την ΥΔΕΑΔ τον αριθμό εντύπων που εκτιμούν ότι τους χρειάζεται. Ακόμα οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο. (ΥΕΕΑΔ και ΥΔΕΑΔ) σύμφωνα με το αριθ. 1006546/54/0006Γ/15.1.07 έγγραφο, χορηγούν στους επαγγελματικούς φορείς και τις ενώσεις φοροτεχνικών και λογιστών, κατόπιν αιτήσεώς τους και γνωστοποίησης του αριθμού των μελών τους, σχέδια των ζητούμενων εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή καθώς επίσης έναν αριθμό αντιτύπων των εντύπων.

Σχετική απόφαση


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης