Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικός κωδικός σε όλα τα τιμολόγια

25 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Η «φλέβα» των πλαστών και εικονικών τιμολογίων που χτύπησε πρόσφατα η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε) επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη διασφάλισης της αυθεντικότητας των φορολογικών παραστατικών σε on line χρόνο.
Ηλεκτρονικός κωδικός σε όλα τα τιμολόγια


Η «φλέβα» των πλαστών και εικονικών τιμολογίων που χτύπησε πρόσφατα η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε) επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη διασφάλισης της αυθεντικότητας των φορολογικών παραστατικών σε on line χρόνο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες εβδομάδες εξαρθρώθηκαν τρία τουλάχιστον κυκλώματα έκδοσης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, με έδρα στο Λεκανοπέδιο στα οποία εμπλέκονται ως λήπτες των παραστατικών χιλιάδες επιχειρήσεις. Στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψος άνω των 200 εκατ. ευρώ ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται καθώς συντηρητικοί υπολογισμοί εκτιμούν σε πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως τις απώλειες εσόδων του προϋπολογισμού από τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Απόφαση ΣΤΕ
Ωστόσο όπως παραδέχονται ανώτερα στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού από τον εντοπισμό ενός εικονικού στοιχείου μέχρι την πληρωμή του προστίμου υπάρχει πολύς δρόμος καθώς οι υπηρεσίες του υπουργείου θα πρέπει να αποδείξουν την εικονικότητα κάτι που δεν είναι και τόσο απλό μετά την έκδοση της απόφασης 1553/2003 του Συμβουλίου Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή το ΣτΕ έκρινε τελεσίδικα ότι δεν στοιχειοθετεί εικονικότητα συναλλαγής η λήψη και καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης φορολογικών παραστατικών για συναλλαγές που έγιναν μέσω τρίτου προσώπου, χωρίς ο επιτηδευματίας να γνωρίζει τον πραγματικό εκδότη των παραστατικών. Έτσι ο καταλογισμός των προστίμων για λήψη εικονικών στοιχείων βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα αν ο θιγόμενος επιχειρηματίας προσφύγει στη δικαιοσύνη για ακύρωση των προστίμων.

Αλλαγές
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστών και εικονικών τιμολογίων και την παράκαμψη των μακροχρόνιων δικαστικών εμπλοκών που συνεπάγεται η απόφαση του ΣτΕ το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να αντικαταστήσει με ηλεκτρονική τη σημερινή σήμανση των φορολογικών παραστατικών που για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων γίνεται με διάτρηση κάτι που επιτρέπει καταστρατηγήσεις και πλαστογραφήσεις.
# Με βάση το σχέδιο για ηλεκτρονική σήμανση των παραστατικών όλα τα τιμολόγια θα έχουν ένα ασφαλή ηλεκτρονικό αριθμό σήμανσης και η πιστότητά τους θα μπορεί να ελεγχθεί από το συναλλασσόμενο επιχειρηματία μέσου του ηλεκτρονικού προγράμματος που θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο οποίο θα έχουν on line πρόσβαση όλοι οι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες.
# Έτσι κατά την έκδοση των τιμολογίων ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να ελέγχει την αυθεντικότητα της συναλλαγής, αν δηλαδή ο ΑΦΜ είναι έγκυρος, η επιχείρηση υπαρκτή κλπ. ακόμα και με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ώστε να είναι διασφαλισμένος ότι το τιμολόγιο που παραλαμβάνει δεν είναι πλαστό ή εικονικό.

Ηλεκτρονική σήμανση στα τιμολόγια

Το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να αντικαταστήσει με ηλεκτρονική τη σημερινή σήμανση των φορολογικών παραστατικών που για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων γίνεται με διάτρηση κάτι που επιτρέπει καταστρατηγήσεις και πλαστογραφήσεις

Ολα τα τιμολόγια θα έχουν ένα ασφαλή ηλεκτρονικό αριθμό σήμανσης και η πιστότητά τους θα μπορεί να ελεγχθεί από το συναλλασσόμενο επιχειρηματία μέσου του ηλεκτρονικού προγράμματος που θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Η σύνδεση των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών on line με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αυτόματης καταγραφής και ελέγχου των συναλλαγών θα γίνει σταδιακά, αρχίζοντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις ενώ μετά τη διασύνδεσή τους οι επιχειρήσεις δεν θα είναι υποχρεωμένες να θεωρούν τα φορολογικά τους στοιχεία.

Σε επόμενη φάση με την επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος και την καθολική διασύνδεση όλων των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών εκτός από τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των συναλλαγών και τον εντοπισμό όσων διακινούν πλαστά και εικονικά το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση και τις αναμενόμενες εισπράξεις από την απόδοση του ΦΠΑ αφού θα γνωρίζει το σύνολο των συναλλαγών που διενεργήθηκαν σε μια δεδομένη φορολογική περίοδο.

Με την on line διασύνδεση με το taxis ο έλεγχος της αυθεντικότητας και η γνησιότητα κάθε συναλλαγής θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα taxis ώστε να εντοπίζονται αμέσως όλα τα κρούσματα καταστρατήγησης της φορολογικής νομοθεσίας. Εκ των πραγμάτων, με τη διασύνδεση on line θα καταστεί περιττή και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία της εκ των υστέρων διασταύρωση των συναλλαγών. Παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι για την υλοποίηση του συστήματος θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος.
Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης