Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. των αγροτών - Πίνακες

7 Φεβρουάριος 2017
Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. των αγροτών - Πίνακες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Νίκος Δ. Καβουρίνος
Λογιστής - Φοροτεχνικός
“Πίνακας με τις εισφορές ΕΦΚΑ”

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ (μοναδική ασφάλιση)

Τι θα πληρώσουν από 01/01/2017 έως 31/12/2017


ΕΤΗΣΙΟ

Κ.Φ.A.

ΜΗΝΙΑΙΟ Κ.Φ.A.

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛ.

ΠΟΣ.

(%)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦ./ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦ./ΕΤΟΣ

ΖΗΜΙΑ

0

410,26

21,20%

86,98

1.043,76

ΜΗΔΕΝ

0

410,26

21,20%

86,98

1.043,76

2.500,00

2.500,00/12=208,33

410,26

21,20%

86,98

1.043,76

5.000,00

5.000,00/12=416,67

416,67

21,20%

88,33

1.059,96

7.000,00

7.000,00/12=583,33

583,33

21,20%

123,67

1.484,04

10.000,00

10.000,00/12=833,33

833,33

21,20%

176,67

2.120,04

12.000,00

12.000,00/12=1.000,00

1.000,00

21,20%

212,00

2.544,00

15.000,00

15.000,00/12=1.250,00

1.250,00

21,20%

265,00

3.180,00

20.000,00

20.000,00/12=1.666,66

1.666,66

21,20%

353,33

4.239,96

30.000,00

30.000,00/12=2.500,00

2.500,00

21,20%

530,00

6.360,00

50.000,00

50.000,00/12=4.166,67

4.166,67

21,20%

883,33

10.599,96

75.000,00

75.000,00/12=6.250,00

5.860,80

21,20%

1.242,49

14.909,88


Διαβάζοντας την 1η στήλη που αναφέρει το ετήσιο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα, μπορούμε να δούμε στην 6η στήλη τις εισφορές που θα πληρώσουν (ετησίως) το 2017.

*Δεδομένα στοιχεία:
• Φορολογικό έτος αναφοράς: 2015 (για το Α΄ εξάμηνο)
• Φορολογικό έτος αναφοράς: 2016 (για το Β΄ εξάμηνο)
• Μηνιαία κατώτατη βάση (Μ.Κ.Β.): 410,26 (αντιστοιχεί σε ετήσιο ασφ.ποσό:4.923,12)
• Μηνιαία ανώτατη βάση (Μ.Α.Β.): 5.860,80 (αντιστοιχεί σε ετήσιο ασφ.ποσό:70.329,60)
• Ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών (για 2017): 21,20% (αναλυτικά: ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 14%, ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: 6,95%, ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ: 0,25%)
• Επί Μελών Εταιρειών, βάση υπολογισμού αποτελεί το Κ.Φ.Α. της εταιρείας κατανεμημένο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους.
• Αντίστοιχα, επί Μελών Αγροτικής, Κτηνοτροφικής ή Αλιευτικής Εκμετάλλευσης, βάση υπολογισμού αποτελεί το συνολικό Κ.Φ.Α. της εκμετάλλευσης διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών.

Τι πλήρωναν μέχρι τώρα
(01/01/2016 - 31/12/2016):


Ασφαλιστική Κατηγορία

Ποσά Κατηγοριών

Σύνταξη
(10% x ασφ.κατ.)

Ασθένεια
( 3,61% x 5η-7η ασφ. κατ.)

ΛΑΕ
 

Μηνιαία εισφορά

Εξαμηνιαία εισφορά

Ετήσια εισφορά

1 η

486,77

48,68

38,47

2,05

89,20

535,20

1.070,40

2 η

603,37

60,34

38,47

2,05

100,86

605,16

1.210,32

3 η

726,05

72,61

38,47

2,05

113,13

678,78

1.357,56

4 η

895,92

89,59

38,47

2,05

130,11

780,66

1.561,32

5 η

1.065,78

106,58

38,47

3,08

148,13

888,78

1.777,56

6 η

1.234,46

123,45

44,56

3,08

171,09

1.026,54

2.053,08

7 η

1.401,86

140,19

50,61

3,08

193,88

1.163,28

2.326,56


*Ιστορικό:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. α, της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, η μηνιαία ατομική εισφορά για σύνταξη από 01-07-2015 ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. Η μηνιαία εισφορά για παροχές ασθένειας ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Από 01-01-2016, το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 3,61% (παρ. 4, άρθρο 41, Ν.4387/2016).
Από 01-10-2002 μαζί με την εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η εισφορά για το «Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας» η οποία ανέρχεται σε 2,05 το μήνα για τους ασφαλισμένους της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας και σε 3,08 το μήνα για τους ασφαλισμένους της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Από 1-1-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, οι πέντε πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες και μέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη ασφάλισης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης