ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Μ.Υ.ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

Οικονομικές Ειδήσεις

21 Φεβρουάριος 2008
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 10:00, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Οριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.-Ε7) ή/και του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, οικονομικού έτους 2008. Taxheaven.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ             21 Φεβρουαρίου 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Μ.Υ.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 10:00, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Οριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.-Ε7) ή/και του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, οικονομικού έτους 2008.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «ΦΜΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη Δήλωσή τους, είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. (το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες» της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www.gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους λογιστικού προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίστηκαν με την ΠΟΛ 1032/2008 για τις Οριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και την ΠΟΛ 1031/2008 για το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.
Για τη χρήση της υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη»

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.

Ειδικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προκειμένου να τους αποσταλεί το «Απογραφικό Δελτίο Εκκαθαριστή» που οφείλουν να συμπληρώσουν. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς μπορούν να δηλώνουν τον νέο εκκαθαριστή, σε περίπτωση αντικατάστασής του από το προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι οι οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. καθώς και το περιεχόμενο του δευτέρου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενα σΆ αυτά σε χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα - CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις.

Σαν καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. οικονομικού έτους 2008 έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.