Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στην Ε.Ε.

21 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Tην 1η Ιανουαρίου 2010 καταργείται η Οδηγία 1072 του 1979 που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ σε όσους δεν είναι εγκαταστημένοι σε κράτος - μέλος αλλά σε άλλο κοινοτικό κράτος και αντικαθίσταται από την Οδηγία 9 του 2008, που προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα επιστροφής. Oπως προβλέπεται στην Οδηγία κάθε κράτος - μέλος επιστρέφει στον δικαιούχο επιστροφής κάθε ποσό ΦΠΑ που του επιβλήθηκε για αγαθά, τα οποία του παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους (επίσης υποκείμενους σε φόρο) στο κράτος επιστροφής ή για την εισαγωγή αγαθών.
Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στην Ε.Ε.
 


Tην 1η Ιανουαρίου 2010 καταργείται η Οδηγία 1072 του 1979 που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ σε όσους δεν είναι εγκαταστημένοι σε κράτος - μέλος αλλά σε άλλο κοινοτικό κράτος και αντικαθίσταται από την Οδηγία 9 του 2008, που προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα επιστροφής.
Oπως προβλέπεται στην Οδηγία κάθε κράτος - μέλος επιστρέφει στον δικαιούχο επιστροφής κάθε ποσό ΦΠΑ που του επιβλήθηκε για αγαθά, τα οποία του παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους (επίσης υποκείμενους σε φόρο) στο κράτος επιστροφής ή για την εισαγωγή αγαθών.

Προκειμένου ο δικαιούχος (κατΆ αρχήν) να τύχει της επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να απευθύνει ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής στο κοινοτικό κράτος επιστροφής, την οποία όμως υποβάλει στο κράτος το οποίο είναι εγκαταστημένος μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης που έχει το κράτος εγκατάστασης.

Το κράτος - μέλος επιστροφής κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς καθυστέρηση στον αιτούντα την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε την αίτηση και στο διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αυτή του κοινοποιεί την απόφασή του για έγκριση της αίτησης ή απόρριψη αυτής.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τότε η επιστροφή του ποσού που εγκρίθηκε πραγματοποιείται από το κράτος - μέλος επιστροφής στον δικαιούχο το αργότερα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που του κοινοποίησε τη σχετική απόφαση.

Στην περίπτωση όμως που δεν γίνει η επιστροφή στην προβλεπόμενη προθεσμία που αναφέραμε, τότε το κράτος επιστροφής καταβάλλει τόκο στον αιτούντα επί του ποσού της επιστροφής.

Τα κράτη - μέλη της Eνωσης πρέπει να ενσωματώσουν την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να την εφαρμόσουν την πρώτη Ιανουαρίου 2010

Πηγή Εxpress


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης