Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα πρότυπα του TaxisNet οι "ηλεκτρονικές συναλλαγές" που δρομολογεί η ΓΓΠΣ

19 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Αξιοποιείται η υποδομή και η τεχνογνωσία του Taxis για την θέσπιση «ηλεκτρονικών συναλλαγών» σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών. Εντός του έτους η υλοποίηση μέρους των έργων πληροφορικής της ΓΓΠΣ.
Στα πρότυπα του TaxisNet οι "ηλεκτρονικές συναλλαγές" που δρομολογεί η ΓΓΠΣ


Αξιοποιείται η υποδομή και η τεχνογνωσία του Taxis για την θέσπιση «ηλεκτρονικών συναλλαγών» σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών. Εντός του έτους η υλοποίηση μέρους των έργων πληροφορικής της ΓΓΠΣ.

«Κλειδί» για την υποδοχή και λειτουργία των νέων έργων, η λειτουργία του νέου Data Center και η δημιουργία ισχυρών δομών ασφάλειας. Ετήσιο όφελος 3 δισ. ευρώ από την λειτουργία του έργου.


Την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Εφοριών σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν νόμιμες δραστηριότητες με νόμιμα παραστατικά, καθώς σταδιακά και στη χώρα μας θα είναι υποχρεωτική η λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών (SEPA), η λειτουργία του οποίου για τη χώρα μας θα γίνει κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Για την αρχική μελέτη της εισαγωγής των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα μας δημιουργούνται δύο ομάδες στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥπΟικ), οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο:

Α) Τη μελέτη και αναζήτηση τρόπων για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μεταξύ επιχειρήσεων, ιδιωτών και δημοσίων φορέων από το 1% που είναι σήμερα στο 10-15% στις αρχές του 2015 με το τέλος του ΕΣΠΑ. Στόχος της πρώτης Επιτροπής είναι να μειωθούν όσο το δυνατός οι πληρωμές Ιδιωτών και Επιχειρήσεων προς τις Εφορίες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους ΟΤΑ και γενικότερα τις πληρωμές προς τους Δημόσιους Φορείς με την καταβολή μετρητών και επιταγών και να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

B) Την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την σταδιακή αντικατάσταση των έντυπων παραστατικών όπως τιμολογίων και δελτίων αποστολής με αντίστοιχα ηλεκτρονικά.

Από τις βασικές προϋποθέσεις για την εκκίνηση του, όπως τονίζεται από το υπουργείο Οικονομίας, είναι η ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ασφαλείας και φυσικά η πιστοποίηση (σύμφωνα με τα διεθνή standards ασφάλειας) των ψηφιακών συστημάτων και των ψηφιακών συναλλαγών, καθώς και διασφάλιση της συμβατότητας και της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υποδομών που λειτουργούν σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς και Οργανισμούς.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου και στελέχη της αγοράς πληροφορικής η κοινοτική κατεύθυνση της ριζικής αλλαγής των συναλλαγών προϋποθέτει την εγκατάσταση νέων «ασφαλών» και πιστοποιημένων συστημάτων πληροφορικής, νέα εμπορικά λογισμικά, ειδικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, νέα συστήματα στις κεντρικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και ειδικά στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στις Εφορίες (Ελεγκτικά Κέντρα, ΥΠΕΕ κ.ά), εκπαίδευση των στελεχών του δημόσιου τομέα (Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, δημόσιες υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά) στις συναλλαγές. Επίσης απαιτείται τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου για την συντήρηση, λειτουργία και παρακολούθηση κυρίως των κεντρικών συστημάτων των Δημοσίου τομέα, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Τραπεζών.

Οι δύο ομάδες εργασίας, μετά την εκπόνηση των βασικών κατευθυντηρίων αρχών θα ξεκινήσουν Δημόσια Διαβούλευση για την δημιουργία του πλαισίου αρχών στις οποίες θα βασιστεί η ανάπτυξη των νέων συστημάτων. Σε αυτή την προσπάθεια προετοιμάζεται και η συνεργασία των «καθ΄ ύλην» φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία θα είναι το βασικό κέντρο υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς όλους τους Φορείς, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), το Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών «ΔΙΑΣ», η Τράπεζα της Ελλάδας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλοι φορείς, όπως Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί, οι οποίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

«Κλειδί» στην εκκίνηση αυτών των έργων και υπηρεσιών είναι η λειτουργία του νέου DataCenter στην ΓΓΠΣ, έργο που έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω των προσφυγών που έχουν γίνει από τις εταιρείες που διεκδικούν το έργο.

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις το ετήσιο κέρδος από την πλήρη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών, που υποστηρίζει το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών, αγγίζει τα 3 έως 4 δισ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ). Εκτός των άλλων, θα πρέπει να προστεθεί και η σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των Φορέων.

Πηγή Κειμένου: ICTPlusΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης