Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ξεκίνησε με επιτυχία η ηλεκτρονική υποβολή εκκαθαριστκών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2007

19 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από 11/2/2008 βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 15/02/2008

    

    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    

  ΘΕΜΑ: «Έναρξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας υποβολής Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ»

    

    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από 11/2/2008 βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007.

    

    Υπενθυμίζεται ότι ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί για αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2007, εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβληθεί όλες οι περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

    

    Η υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007 μέσω του TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί:

    I. Μέχρι την 1η Απριλίου 2008 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

    II. Μέχρι την 26η Μαΐου 2008 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

    

    Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου μόνο για την ηλεκτρονική υποβολή. Για έντυπη υποβολή στις ΔΟΥ οι καταληκτικές ημερομηνίες εξαρτώνται από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1157/19.12.2007.

    

    Ήδη, κατά τις τέσσερις πρώτες ημέρες λειτουργίας της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν 52.719 ηλεκτρονικές υποβολές.

    Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης