Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

18 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με αφορμή πολλά ερωτήματα εργαζομένων, για το αν οφείλεται ο μισθός στους εργαζόμενους που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους, λόγω της ασυνήθιστης χιονόπτωσης η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(18-02-08)
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Με αφορμή πολλά ερωτήματα εργαζομένων, για το αν οφείλεται ο μισθός στους εργαζόμενους που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους, λόγω της ασυνήθιστης χιονόπτωσης η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους.

Η διακοπή των συγκοινωνιών εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και η επικινδυνότητα των δρόμων στους συγκεκριμένους Νομούς της χώρας, αποτελεί τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Κατά το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα, αν ο εργαζόμενος εμποδίζεται να προσφέρει την εργασία του για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, διατηρεί την αξίωσή του στις αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει, εκτός της περίπτωσης που έχει απασχολήσει τον εργαζόμενο λιγότερες από δέκα ημέρες.

Οι αποδοχές των ημερών αυτών οφείλονται από τον εργοδότη ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε παρά την αντίθετη άποψη της σχετικής εγκυκλίου, που διαθέτουν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, ειδικά για την περίπτωση που οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.

Το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα για ανυπαίτια αδυναμία παροχής της εργασίας, μαζί με το άρθρο 658 Α.Κ., καθιερώνουν για την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εξαίρεση από τον κανόνα της κοινής απαλλαγής, που ισχύει για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Α.Κ. 380), στην περίπτωση δηλαδή που η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή.
Επομένως είτε η επιχείρηση λειτούργησε είτε παρέμεινε κλειστή ο μισθός οφείλεται στον εργαζόμενο που δεν κατόρθωσε να φθάσει στο χώρο εργασίας λόγω χιονόπτωσης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ

Επιπλέον για το ίδιο θέμα :

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ – ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Επί σχετικών καταστάσεων του παρελθόντος τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι ο εργοδότης δεν οφείλει το ημερομίσθιο των εργαζομένων που δεν μπόρεσαν να φθάσουν στην εργασία τους για να εργασθούν μόνο εάν και ο ίδιος ο εργοδότης κωλύθηκε να λειτουργήσει την επιχείρησή του.

Αντίθετα, εάν ο εργοδότης λειτούργησε την επιχείρησή του και κάποιοι εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν με βάση την καλή πίστη να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούνται του ημερομισθίου τους σύμφωνα με τα άρθρα 657, 656 και 380 του Α.Κ. (Βλ. Α.Π. 677/74, 476/77 Α.Π. 1340/79 κλπ.) Τα ίδια έχει δεχθεί και το Υπ. Εργασίας με το υπΆαριθμ. 2014/7-1-2002 έγγραφό του.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014/7-1-2002
Θέμα: Ασυνήθης κακοκαιρία, χιονοπτώσεις και αποδοχές Εξαιτίας των, ιδιαίτερης έντασης, καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων), που έπληξαν το τελευταίο διάστημα ορισμένες περιοχές της χώρας και είχαν ως επακόλουθο την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να λειτουργήσουν, καθώς και των εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασία τους, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

1ον: Κατά τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 656 του Α.Κ., «αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο».

2ον: Εξ αντιδιαστολής των ανωτέρω καθιερώνεται ο κανόνας ότι, αν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την παροχή (εν προκειμένω την εργασία), από λόγους οφειλόμενους σε ανώτερη βία, αυτός δεν καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της προσφερόμενης εργασίας και κατΆ ακολουθίαν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του μισθού σύμφωνα προς τον προσφέροντα την εργασία του μισθωτό.

3ον: Ανώτερη βία, προς εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 656 του Α.Κ. υπάρχει, όταν η αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς από τυχερό απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί και αν ακόμα κατεβάλετο το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοιας (Αρείου Πάγου: 637/50, 151/51, 16/54, 314/54, 170/57, 677/74,0525/78, 635/78, 1043/80, 1738/80, 1340/79, 680/81, Εφ. :Αθηνών 2984/89, Εφ. Θεσσαλονίκης 1775/94 κλπ.).


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης