Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πότε θα αυξηθεί ο ΦΠΑ

17 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Ενα ακόμη βήμα πιο κοντά στην αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ ήρθε η κυβέρνηση, καθώς έσπευσε να συνδέσει ευθέως τη χρηματοδότηση της επίλυσης του ασφαλιστικού με τα έσοδα από αυτόν τον φόρο. Με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, για την ίδρυση του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, το 4% των ετήσιων συνολικών εισπράξεων από τον ΦΠΑ θα μετατρέπονται κάθε χρόνο σε αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων του συστήματος.
Πότε θα αυξηθεί ο ΦΠΑ

Ενα ακόμη βήμα πιο κοντά στην αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ ήρθε η κυβέρνηση, καθώς έσπευσε να συνδέσει ευθέως τη χρηματοδότηση της επίλυσης του ασφαλιστικού με τα έσοδα από αυτόν τον φόρο. Με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, για την ίδρυση του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, το 4% των ετήσιων συνολικών εισπράξεων από τον ΦΠΑ θα μετατρέπονται κάθε χρόνο σε αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων του συστήματος. Μετά από την εξαγγελία αυτή ο δρόμος για την αύξηση του ΦΠΑ ανοίγει πλέον διάπλατα, καθώς η κυβέρνηση πολύ εύκολα μπορεί να τον βαπτίσει «κοινωνικό» φόρο, να δικαιολογήσει την αύξησή του κατά μία, δύο έως και τρεις μονάδες και να καταλαγιάσει τις όποιες εσωκομματικές αντιδράσεις που απέτρεπαν μέχρι σήμερα την εφαρμογή του.

Ενα ακόμη βήμα πιο κοντά στην αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ ήρθε πλέον η κυβέρνηση, καθώς έσπευσε να συνδέσει ευθέως τη χρηματοδότηση της επίλυσης του ασφαλιστικού με τα έσοδα από αυτόν τον φόρο. Με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή για την ίδρυση του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, το 4% των ετήσιων συνολικών εισπράξεων από τον ΦΠΑ θα μετατρέπονται κάθε χρόνο σε αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων του συστήματος. Μετά την εξαγγελία αυτήν ο δρόμος για την αύξηση του ΦΠΑ ανοίγει πλέον διάπλατα, καθώς η κυβέρνηση πολύ εύκολα μπορεί να τον βαπτίσει «κοινωνικό» φόρο, να δικαιολογήσει την αύξησή του κατά μία, δύο έως και τρεις μονάδες και να καταλαγιάσει τις όποιες εσωκομματικές αντιδράσεις, που απέτρεπαν μέχρι σήμερα την εφαρμογή του.
Ωστόσο, η βασικότερη παράμετρος που θα επηρεάσει την κρίση της και θα προσδιορίσει και τον χρόνο εφαρμογής του μέτρου είναι η πορεία του προϋπολογισμού. Ενας προϋπολογισμός, ο οποίος κάτω από την προοπτική επιβράδυνσης του ΑΕΠ και τη δραματική υστέρηση των εσόδων από τον πρώτο κιόλας μήνα του έτους, βρίσκεται στην κυριολεξία στην κόψη του ξυραφιού, καθιστώντας την αύξηση του ΦΠΑ ως μία από τις ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις πριν από την επιβολή ενός άμεσου φόρου. Πόσο μάλλον που μία αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μονάδες συνιστά επιπλέον εισπρακτική ένεση της τάξης των 2 δισ. ευρώ.
Ρεπορτάζ: Δ. Τσουπαρόπουλος - Γ. Τριανταφύλλου

Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τις βασικότερες πηγές στήριξης του προϋπολογισμού, που είναι οι φόροι από τα ακίνητα και τα καύσιμα, υπολείπονται ήδη των προβλέψεων. Η μεν εξομοίωση των ΕΦΚ στα καύσιμα υπήρξε καθυστερημένη και έχει ακόμη αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Ο δε φόρος κατοχής βρίσκεται ακόμη στα χαρτιά και δεν προβλέπεται να εφαρμοσθεί πριν από το φθινόπωρο. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι εισπράξεις και από τις δύο αυτές πηγές εσόδων πρέπει πάση θυσία να προσεγγίσουν τα 6 δισ. ευρώ, προκειμένου ο προϋπολογισμός να έχει τύχη ορθής εκτέλεσης.
Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 70, που πρωτοεφαρμόσθηκε, ο ΦΠΑ αποτέλεσε περισσότερο ένα εργαλείο άσκησης εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, παρά ένα σύστημα που θα διευκόλυνε την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινής αγοράς, πράγμα για το οποίο και θεσμοθετήθηκε. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τα κράτη-μέλη τον φόρο αυτόν, εκμεταλλευόμενα τα εισπρακτικά του οφέλη, είναι η Ιρλανδία, η οποία από το 1972 μέχρι σήμερα έχει προβεί σε 30 (!) αναθεωρήσεις, η Ιταλία σε 19 αναθεωρήσεις από το 1973 και η Γαλλία σε 18 αναθεωρήσεις από το 1968. Πιο «αξιοπρεπή» στάση έχει κρατήσει μέχρι σήμερα η Ελλάδα με μόλις πέντε αναθεωρήσεις από το 1987 που εφάρμοσε για πρώτη φορά το σύστημα του ΦΠΑ. Στατιστικά αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία αναθεώρηση των συντελεστών κάθε περίπου τέσσερα χρόνια. Σε μία εξ αυτών των περιπτώσεων και συγκεκριμένα το 1988, υπήρξε μείωση του κανονικού συντελεστή κατά δύο μονάδες (από 18% σε 16%).
Επισημαίνεται, πάντως, ότι μόνον δύο κράτη-μέλη έχουν επιλέξει τον καθορισμένο από την ΕΕ ως κατώτατο κανονικό συντελεστή 15%, πρόκειται για την Κύπρο και το Λουξεμβούργο. Ακολουθούν η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με εφαρμοστέους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ 16% και 17,5% αντίστοιχα. Στον αντίποδα οι υψηλότεροι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ, της τάξης του 25%, εφαρμόζονται στη Σουηδία και τη Δανία, ενώ στη Φινλανδία και στην Πολωνία ο ισχύων συντελεστής είναι 22%. Οσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές ο μέσος Κοινοτικός διαμορφώνεται στο 7,5%, εκτός της Δανίας όπου εφαρμόζει αποκλειστικά κανονικό συντελεστή. Στη χώρα μας ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 19% είναι μικρότερος από τον μέσο Κοινοτικό, ενώ ο μειωμένος 9% ξεπερνά κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες τον αντίστοιχο μέσο Κοινοτικό.

Η εφαρμογή του ΦΠΑ στην ΕΕ
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ένας γενικός φόρος που εφαρμόζεται, κατ αρχήν, σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες, που συνεπάγονται την παραγωγή και τη διανομή αγαθών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν φόρο κατανάλωσης, δεδομένου ότι στην ουσία επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή και δεν συνιστά επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται υπό μορφή ποσοστού επί της τιμής, γεγονός που σημαίνει ότι σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της αλυσίδας διανομής είναι γνωστή η πραγματική φορολογική επιβάρυνση που έχει ενσωματωθεί. Επίσης, καταβάλλεται τμηματικά, μέσω ενός συστήματος εκπτώσεων χάρη στο οποίο οι φορολογούμενοι (δηλαδή οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ) δύνανται να εκπίπτουν από τον φόρο που οφείλουν, τον οποίο κατέβαλαν σε άλλους φορολογουμένους για αγορές αναγκαίες για τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Ο μηχανισμός αυτός διασφαλίζει τον ουδέτερο χαρακτήρα του φόρου ανεξαρτήτως του αριθμού των διενεργούμενων συναλλαγών.
Για το ύψος των συντελεστών, η ΕΕ έχει απλώς καθορίσει τον ελάχιστο κανονικό συντελεστή ΦΠΑ σε 15% και τους προαιρετικούς μειωμένους συντελεστές τουλάχιστον σε 5%. Συνεπώς, οι φορολογικοί συντελεστές ποικίλλουν μεταξύ των κρατών-μελών και μεταξύ ορισμένων ειδών αγαθών ή υπηρεσιών.
Τα κράτη-μέλη, για να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, μπορούν να αποκλίνουν από το ελάχιστο ποσοστό του 15%. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η επιβολή ενιαίου υψηλότερου φόρου. Επίσης, είναι δυνατή η επιβολή μειωμένων συντελεστών σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε περιοριστικό κατάλογο. Πρόκειται κυρίως για είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα και τα φάρμακα ή αγαθά και υπηρεσίες που δεν ανταγωνίζονται αγαθά και υπηρεσίες άλλου κράτους-μέλους, μεταξύ άλλων, στον στεγαστικό τομέα. Επίσης, προβλέπονται απαλλαγές για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λπ.).
Για να διασφαλίσει ότι οι αποκλίσεις στο εσωτερικό της ΕΕ δεν είναι πολύ μεγάλες, η Επιτροπή περιορίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις εξαιρέσεις από αυτούς τους κανόνες. Στόχος της είναι να επιτύχει μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ωστόσο, από το 2000, οι προσπάθειες της Επιτροπής επικεντρώνονται κυρίως στην απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των ισχυόντων κανόνων. Επίσης, η Επιτροπή δίνει έμφαση στην ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και στην καταπολέμηση της απάτης που συχνά ευνοείται από την πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος.

Πότε επιτρέπεται η μείωση των συντελεστών
Ειδικότερα, τα κράτη-μέλη μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή στην προμήθεια φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης. Επίσης, ορισμένα κράτη-μέλη που υπέβαλαν σχετική αίτηση έως τις 31 Μαρτίου 2006, εξουσιοδοτήθηκαν να εφαρμόζουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 μειωμένο συντελεστή σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο απευθείας στους τελικούς καταναλωτές. Κατά παρέκκλιση εξάλλου από τους γενικούς κανόνες, ορισμένα κράτη-μέλη εξουσιοδοτήθηκαν να διατηρήσουν μειωμένους συντελεστές, ακόμη και κάτω από το κατώτατο όριο, ή μηδενικούς συντελεστές σε ορισμένους τομείς.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης