Παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και δικαστικά έξοδα (ν. 4446/2016) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και δικαστικά έξοδα (ν. 4446/2016)

20 Ιανουάριος 2017 -- Σχόλια


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον ν. 4446/2016 αναπροσαρμόζει και εξορθολογίζει τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική δικαιοσύνη. Παράλληλα, εντάσσει προοδευτικά τα ανωτέρω τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

*Πιλοτική λειτουργία: έκδοση ηλεκτρονικού και παραδοσιακού παραβόλου/τέλους (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)

**Επιστροφή της αξίας των ηλεκτρονικών παραβόλων, πριν την υποβολή τους στην παραλαμβάνουσα αρχή, προβλέπεται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

***Ειδικά για το δικαστικό ένσημο ο εκδότης θα πρέπει να προϋπολογίσει την αξία του δικαστικού ενσήμου (4 ή 8%ο επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου) και του ποσοστού 30% επ’ αυτού υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και να την αναγράψει στο σύνολό της στο υπό έκδοση ηλεκτρονικό παράβολο
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone