Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις διαδικασίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της εξομοίωσης των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

14 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 11 λεπτά
  • Το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις διαδικασίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της εξομοίωσης των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
http://www.ifestos.mnec.gr/

Το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις διαδικασίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της εξομοίωσης των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)  για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ παρακολουθεί τη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης σε όλα τα στάδια από τον εκτελωνισμό μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η πώληση στον τελικό καταναλωτή γίνεται με μειωμένη τιμή, το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ πραγματοποιεί τις χρηματικές επιστροφές στους τελικούς πωλητές.

Όλες οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, είτε ως προμηθευτές, είτε ως πωλητές. Πρακτικά όλες οι εταιρίες που έχουν Αδεια εμπορίας πετρελαιοειδών και όλοι οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας στους οποίους έχει χορηγηθεί Αδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή Αδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Το σύστημα θα λειτουργήσει σε 3 φάσεις:
Σε πρώτη φάση, όλες οι εμπλεκόμενες εταιρίες θα ενταχθούν στο μητρώο διακινητών πετρελαίου θερμανσης (μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.).

Σε δεύτερη φάση και με την εφαρμογή της εξομοίωσης του ΕΦΚ, όλες οι εταιρίες θα δηλώσουν στο σύστημα τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση.
Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος επιστροφών.

Σε τρίτη φάση θα ξεκινήσει η παρακολούθηση των κινήσεων διακίνησης και η επιστροφή τών φόρων στους τελικούς πωλητές.

Γενικές Ερωτήσεις για το σύστημα

Ποιο πρόσθετο στοιχείο θα πρέπει να προσκομίζει ο καταναλωτής κατά την αγορά πετρελαίου Θέρμανσης;

Τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού της Δ.Ε.Η (μονοκατοικίας ή κοινόχρηστο πολυκατοικίας), ο οποίος αναγράφεται στο κάτω δεξιό μέρος του λογαριασμού της ΔΕΗ. Αυτό είναι το μοναδικό επιπλέον στοιχείο που απαιτείται.


Τι είναι το Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης (Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ);

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εμπορία πετρελαίου θέρμανσης που θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα, θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , τη νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και μόνο δυο απλά δικαιολογητικά, δηλαδή μια αίτηση με τυπωμένα τα στοιχειά μέσω ιnternet, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και ένα τραπεζικό λογαριασμό, για να δημιουργηθεί το Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ).


Τι συμβαίνει με όσους δε μετέχουν στο Μητρώο;

Όποιος δεν καταχωρηθεί στο  Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.  θα αναγκαστεί να διαθέτει το πετρέλαιο θέρμανσης στην υψηλή τιμή, αφού αν το διαθέτει στην χαμηλή, δε θα μπορεί να εισπράττει τη διαφορά λόγω του ότι δε θα είναι δικαιούχος επιστροφής του φόρου . 

Όλοι όμως οι κατέχοντες αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης ανεξάρτητα της συμμετοχής στο Μητρώο, την προηγούμενη ημέρα της εξομοίωσης των φόρων, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί με τον ελάχιστο Ε.Φ.Κ 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, οφείλουν να τα απογράψουν και να τα δηλώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ καταβάλλοντας εφάπαξ φόρο επί των αποθεμάτων αυτών.

Η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση των αποθεμάτων αυτών επισύρει φορολογικά πρόστιμα και τις κυρώσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα.


Πότε έχει ευθύνη ο καταναλωτής και πότε ο πρατηριούχος ;

Ευθύνη ο καταναλωτής έχει όταν αποδειχτεί από τις υπηρεσίες ελέγχου ότι με τις ενέργειες του είτε λαθρεμπορεύτηκε ο ίδιος το πετρέλαιο θέρμανσης και το χρησιμοποίησε ως  κίνησης , είτε βοήθησε με την υπογραφή του ή με το λογαριασμό της ΔΕΗ τον πωλητή να το κάνει.

Ευθύνη ο πρατηριούχος έχει όταν  αποδειχτεί από τις υπηρεσίες ελέγχου ότι δε διέθεσε το πετρέλαιο θέρμανσης που δήλωσε ότι πούλησε, για νόμιμη χρήση,  είτε σε συνεννόηση με τον καταναλωτή, είτε εν άγνοια του καταναλωτή.


Πώς θα αντιμετωπιστεί η αποθεματοποίηση πριν την εφαρμογή της εξομοίωσης του ΕΦΚ;

Από την ημερομηνία εφαρμογής της εξομοίωσης των συντελεστών ΕΦΚ, ο κάθε κάτοχος πετρελαίου θέρμανσης, ( εταιρεία, μεταπωλητής ή πρατηριούχος) , οφείλει να δηλώσει την ποσότητα που διαθέτει στην αρμόδια ΔΟΥ και να καταβάλει τον εφάπαξ φόρο αποθεμάτων , που θα είναι ισόποσος με την διάφορα των φόρων που θα εφαρμόζονται από την ημέρα εκείνη και των φόρων που έχουν ήδη επιβληθεί.
Το πετρέλαιο αυτό θα δηλωθεί κανονικά στο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και θα θεωρείται σαν πετρέλαιο που αγοράστηκε μετά την εξομοίωση , θα πουληθεί δηλαδή με τη χαμηλή τιμή στον τελικό καταναλωτή και θα τύχει της επιστροφής του φόρου.


Θα παραμείνει «κόκκινο» πετρέλαιο θέρμανσης και γιατί;

Ο χρωματισμός του πετρελαίου θέρμανσης θα παραμένει με κόκκινο χρώμα για να είναι εύκολος ο έλεγχος και ο εντοπισμός της παράνομης χρήσης του (παράνομη διάθεση αποθεμάτων η πετρελαίου θέρμανσης πριν τον εντοπισμό του από το «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»).


Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο

Όταν γίνονται πωλήσεις μέσω αποθηκών τρίτων είναι αδύνατο να γνωρίζουμε το πλήθος και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους. Στην αίτηση μπορούμε να μην τα δηλώσουμε;

Ναι, η δήλωση αυτή είναι προαιρετική, και ζητείται για πληροφοριακούς λόγους


Θα μπορούσαμε αντί της προσκόμισης του πρωτοτύπου της αδείας για θεώρηση από τον παραλαμβάνοντα, να θεωρήσουμε αντίγραφα των αδειών στα ΚΕΠ, στα Αστυνομικά Τμήματα ή σε Δικηγόρους και να προσκομίσουμε τα θεωρημένα αντίγραφα;

Απαιτείται η προσκόμιση των πρωτοτύπων δικαιολογητικών (μαζί με ένα φωτοαντίγραφο) όπως αναφέρεται στην Α.Υ.Ο.Ο. (ΠΟΛ 1012)


Οι Εταιρίες Εμπορίας έχουν μία άδεια εμπορίας Α΄ βάσει του Ν. 3054/2002. Τι σημαίνει η διατύπωση «..υποχρεούται να υποβάλλει διακριτές άδειες για κάθε υποκατάστημα»; Θα πρέπει μαζί με την άδεια εμπορίας τύπου Α` να προσκομισθούν και οι «άδειες λειτουργίας» κάθε εγκατάστασης (ακόμα και των Σταθμών ΕΛΠΕ και MOH) από την οποία γίνονται φορτώσεις πετρελαίου θέρμανσης για παράδοση σε πελάτες;

Απαιτείται ξεχωριστός αριθμός ΔΙΠΕΘΕ για κάθε υποκατάστημα. Για τις άδειες λειτουργίας ισχύει οτι αναφέρεται στην Α.Υ.Ο.Ο


Είναι απολύτως απαραίτητη η ανάρτηση, των πιστοποιημένων (και ο κωδικός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, στην ιστοσελίδα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ώστε να γνωρίζουν οι Εταιρίες Εμπορίας ποιοι επιτηδευματίες δικαιούνται επιστροφής ΕΦΚ και να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχο; Πώς θα ενημερώνονται οι Εταιρίες Εμπορίας σε περίπτωση ανάκλησης ή διακοπής της άδειας λιανικής πώλησης πρατηριούχων ή πωλητών πετρελαίου θέρμανσης; Ποιος θα έχει την ευθύνη, για παράδοση σε διακινητή πετρελαίου θέρμανσης στον οποίο έγινε ανάκληση ή διακοπή της άδειας λιανικής πώλησης;

Στο δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr είναι δυνατή η αναζήτηση ενός μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.με βάση τον Αριθμό Μητρώο. Ολες οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπου δίνεται αυτόματα από το σύστημα. Στο αποτέλεσμα που εμφανίζεται περιλαμβάνεται η «κατάσταση» του μέλους (ενεργό, ανενεργό κλπ)


Πως αντιμετωπίζονται οι αποθήκες και οι Εγκαταστάσεις τρίτων;

Για τις αποθήκες δεν έχει ανοιχθεί υποκατάστημα στη ΔΟΥ και η διακίνηση γίνεται με στοιχεία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο υπάγεται η αποθήκη. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να ανοιχθεί ειδικό μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, για την αποθήκη.

Το ίδιο ισχύει για χρήση αποθηκών ή εγκαταστάσεων τρίτων, αρκεί η διακίνηση να γίνεται με τα στοιχεία της έδρας ή κάποιου υποκαταστήματος που είναι στο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Στην ειδική περίπτωση που πραγματοποιούνται τριγωνικές συναλλαγές (πχ το εμπορευμα ανήκει στην επιχείρηση Α, φυλάσσεται στην αποθήκη της επιχείρησης Β και παραδίδεται στην επιχείρηση Γ), θα πρέπει και οι τρεις επιχειρήσεις να είναι μέλη του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και θα υποβληθούν στο σύστημα 2 κινήσεις (Α -> Β και Β -> Γ)

Τέλος, αναφέρεται ότι για εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των διυλιστηρίων, θα υπάρχει ειδική αντιμετώπιση και θα ακολουθήσει σχετική οδηγία μέσω του ΣΕΠΕ.


Εκτελωνισμός - Διαχείριση Αποθεμάτων

Για τα εκτελωνισμένα προϊόντα που είναι ελεύθερα και σε φορολογική αποθήκη, ισχύει το 10ήμερο πίστωσης που αναφέρεται στον Νόμο «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» στο άρθρο 28 και που κάνουμε την δήλωση, για την καταβολή της διαφοράς του ΕΦΚ;

Ισχύει και θα χορηγηθεί πάνω σε νέα Δ.Ε.Φ.Κ. που θα αφορά την συμπληρωματική χρέωση. Το θέμα ρυθμίζεται με εγκύκλιο που απεστάλη στα Τελωνεία (Φ.178/80 8/2/2008).


Στην δήλωση αποθεμάτων, που θα υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. δεν αναφέρεται χωριστά ο ΦΠΑ. Θα πρέπει να γίνεται εσωτερική υφαίρεση ώστε να εκπίπτουν οι εταιρίες τον ΦΠΑ; Χρειάζεται να καλυφθεί με υπουργική απόφαση;

Ναι, θα γίνει με εσωτερική υφαίρεση και θα καλυφθεί με Α.Υ.Ο.Ο


Ο Νόμος «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» στο άρθρο 28 προβλέπει την παροχή πίστωσης δέκα ημερών για την καταβολή του ΕΦΚ. Θα έχουν ενημερωθεί έγκαιρα οι Τελωνειακές Διευθύνσεις ανά την επικράτεια, ώστε να μην προκύψουν γραφειοκρατικά και λειτουργικά προβλήματα; Η σχετική ενημερωτική εγκύκλιος προς τις Τελωνειακές Διευθύνσεις να κοινοποιηθεί και στον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος.

ΤΟ θέμα ρυθμίζεται με εγκύκλιο που απεστάλη στα τελωνεία (Φ.178/80 8/2/2008)


Θα επιστρέφεται η επιβάρυνση ΔΕΤΕ 0,5%, για την διαφορά του ΕΦΚ;

Όχι.


Πώς καταχωρούμε τους εκτελωνισμούς. Σαν προμηθευτή θα βάζουμε το διυλιστήριο από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν ή το τελωνείο εκτελωνισμού; Με ποιο παραστατικό θα γίνεται η καταχώρηση; Πως θα αποφεύγουμε να αθροίζονται σαν εισροές οι αγορές αδασμολόγητου προϊόντος και οι εκτελωνισμοί;

Οι αγορές αδασμολόγητου προϊόντος δεν υποβάλλονται στο σύστημα διότι είναι πριν την κατάθεση Δ.Ε.Φ.Κ.
Οι εκτελωνισμοί υποβάλλονται με τον κωδικό τελωνείου, τον αριθμό και την ημ/νια της Δ.Ε.Φ.Κ ., σαν προμηθευτής θα εμφανίζεται κενό.


Οι εταιρείες εμπορίας αγοράζουν από τα διυλιστήρια ή από εταιρείες του εξωτερικού αδασμολόγητο προϊόν. Θα καταχωρούνται οι αγορές αδασμολόγητου προϊόντος; Αν ναι θα καταχωρούνται με κίνηση 101; Θα καταχωρούνται οι αγορές μόνο δασμολογημένου προϊόντος; Αν ναι θα καταχωρούνται με κίνηση 101;

Οι αγορές αδασμολόγητου προϊόντος δεν υποβάλλονται στο σύστημα διότι είναι πριν την κατάθεση Δ.Ε.Φ.Κ. Θα υποβάλλονται κανονικά ως κινήσεις τύπου 5ΧΧ όταν γίνεται ο εκτελωνισμός


Εξίσωση Φόρων

Να διευκρινισθεί εάν στην όλη διαδικασία θα περιλαμβάνεται και το Φωτιστικό Πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο διακινείται με βυτιοφόρα αλλά και συσκευασμένο (από πρατήρια και super markets).

Το φωτιστικό πετρέλαιο εξαιρείται γενικά από την εξομοίωση (βλέπε Δ.Υ.Ο.Ο Φ.178/80 8/2/2008)
Υποβολή κινήσεων

Πότε πρέπει να δηλώνονται οι κινήσεις ;

Η υποχρέωση είναι οι κινήσεις να δηλώνονται το αργότερο εντός 7 ημερών. Ομως, είναι προτιμότερο να δηλώνονται πιό σύντομα, διότι η εκκαθάριση και επιστροφή των φόρων εξαρτάται απο την διασταύρωση των κινήσεων. Για τις επιχειρήσεις με μηχανογραφική υποδομή, συνιστούμε οι κινήσεις να υποβάλλονταικαθημερινά, ώστε να μην καθυστερεί η επιστροφή στους τελικούς πωλητές.


Οι 7 ημέρες είναι ημερολογιακές ή εργάσιμες;

Εαν λήγουν σε αργία, η υποχρέωση μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη.


Εάν ο αριθμός του ΑΦΜ είναι του πελάτη-ενοικιαστή και ο αριθμός της ΔΕΗ του ιδιοκτήτη υπάρχει πρόβλημα;

Οχι, κανένα


Υπάρχει κάποιος αλγόριθμος τον οποίο μπορούμε να έχουμε ώστε να ελέγχουμε την ορθότητα του κωδ. ηλεκτρ. πληρ. της ΔΕΗ που θα μας δίνουν προφορικά οι πελάτες;

Ο αριθμός πληρωμής της ΔΕΗ είναι 12 ψηφία. Το τελευταίο ψηφίο είναι ψηφίο ελέγχου, το οποίο υπολογίζεται ως εξής :

Παίρνουμε τα πρώτα 11 ψηφία.
Διαιρούμε με το 11, με ακέραια διαίρεση, και κρατάμε το υπόλοιπο (διαίρεση modulo 11)
Εαν το υπόλοιπο είναι <10, τότε αυτό είναι το ψηφίο ελέγχου.
Εαν το υπόλοιπο είναι 10, τότε το ψηφίο ελέγχου είναι η μονάδα (1)

Παρατίθεται ο κώδικας σε Javascript, για διευκόλυνση σας :


function check_deh_id(deh_id)

{

 if (deh_id.length!=12) return false;

 var i=parseInt(deh_id.slice(0,11)) % 11;

 if (i==10) i=1;

 return deh_id.slice(11,12)==i ? true : false;

}


Πού θα βρούμε τον κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΕΗ;

Ο κωδικός αυτός αναγράφεται σαφώς στον λογαριασμό που στέλνει η ΔΕΗ, συνήθως κάτω δεξιά.
Πατήστε εδώ για να δείτε ένα δείγμα. Υπάρχει όμως μία ιδιομορφία. Στους λογαριασμούς που απευθύνονται σε παροχές Μέσης Τάσης, (θα το δείτε με τα αρχικά Μ.Τ στον λογαριασμό), ο κωδικός πληρωμής είναι αναγεγγραμένος στο απόκομμα πληρωμής. Κατά συνέπεια, οταν ο λογαριασμός πληρωθεί, το απόκομμα αφαιρείται, και ο αριθμός αυτός `χάνεται`. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα. Κατ αρχήν, ο πελάτης μπορεί (και θα έπρεπε) να σημειώσει τον αριθμό αυτό πρίν πληρώσει τον λογαριασμό, ώστε να τον έχει διαθέσιμο για παραγγελίες πετρελαίου. Εαν και αυτο δεν γίνει, το στέλεχος που παραμένει, έχει τοναριθμό παροχής , ο οποίος σχετίζεται με τον κωδικο ηλεκτρονικής πληρωμής, που ζητάει το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Με αυτό τον αριθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό εργαλείο ανεύρεσης κωδικών ΔΕΗ, στον δικτυακό τόπο του ΗΦΑΙΣΤΟΣ, και να βρείτε την αντιστοιχία με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.


Πώς απεικονίζεται η πράξη σε περίπτωση μερικής παράδοσης, στις αποδείξεις Λιανικής Πώλησης σε επιτηδευματία τελικό καταναλωτή; (Δηλαδή αν ο τελικός καταναλωτής δεν έχει δυνατότητα παραλαβής της ποσότητας που παρήγγειλε και η διακίνηση δεν γίνεται με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής). Εκτός από την έκδοση του δελτίου αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στην εγκατάσταση ή την προώθησή του σε άλλον πελάτη και την έκδοση πιστωτικού σημειώματος, απαιτείται παρέμβαση στα στοιχεία αξίας του αρχικού τιμολογίου δελτίου αποστολής του οποίου θα υποβάλουμε αντίγραφα;

Το Θέμα θα ρυθμιστεί έγκαιρα με Α.Υ.Ο.Ο


Σε περίπτωση πώλησης προς επιτηδευματία τελικό καταναλωτή (βιομηχανία, ξενοδοχείο, κλπ) καταχωρεί ο πελάτης σαν έξοδο το μειωμένο ποσό, μετά την αφαίρεση της επιστροφής (διαφορά ΕΦΚ + τον αναλογούντα ΦΠΑ). Ο πωλητής καταχωρεί σαν έσοδο το αυξημένο ποσό (με πλήρη ΕΦΚ), αφού το ποσό της επιστροφής θα καταχωρηθεί μαζί με τον ΦΠΑ σε απαιτήσεις από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Επομένως οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών ΜΥΦ δεν θα συμφωνούν. Πώς θα αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα; Πρόταση μας είναι, κατά τον ίδιο τρόπο και ο πωλητής, ως έσοδο, να καταχωρεί στα Βιβλία του το μειωμένο ποσό, έτσι ώστε να συμφωνούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών

Ο πωλητής καταχωρεί το αυξημένο ποσό και ο αγοραστής το μειωμένο. πρόβλημα δεν υπάρχει διότι οι πωλήσεις δεν θα καταχωρούνται στις καταστάσεις του άρθρου 20. Ακολουθεί σχετική εγκύκλιος.


Στο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ γράφει Για Τελικό Καταναλωτή. Όταν πρόκειται για πώληση σε κάτοχο άδειας λιανικής πώλησης (πρατήριο ή πωλητή πετρελαίου θέρμανσης), θα υπάρξει άλλο έντυπο;

Όταν δεν πουλά κάποιος σε τελικό καταναλωτή χρησιμοποιεί τα κανονικά τιμολόγια του . (η και τα ίδια χωρίς εγγραφές επιστροφής)


Σε ποια κίνηση θα δηλώνουμε τις μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας εταιρίας; Θα καταχωρούνταν οι μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας εταιρίας δασμολογημένου ή και του αδασμολόγητου προϊόντος;

ΔΕΝ απαιτείται να υποβάλλονται κινήσεις μεταξύ εγκαταστάσεων-αποθηκών ιδίου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.


Όταν οι Εταιρίες Εμπορίας πραγματοποιούν δωρεά (σχολεία, δήμους κλπ), θα δικαιούνται επιστροφή και σε ποιο κωδικό κίνησης θα καταχωρείται;

Οι περιπτώσεις αυτοπαράδοσης (δωρεές σε τρίτους) υποβάλλονται αλλά δεν δικαιούνται επιστροφής φόρου
http://www.ifestos.mnec.gr/Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης