Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Αίτημα παράτασης προθεσμιών

14 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Κύριε Υπουργέ, Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε στην δυσάρεστή θέση να σας υποβάλουμε αίτημα για την παράταση ημερομηνιών υποβολής δηλώσεων....
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008


Προς

Τον Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Αντώνη Μπέζα

Κοιν:

Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος

Διεύθυνση  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων

 

 

Κύριε Υπουργέ

 

Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας υποβάλουμε αίτημα για την παράταση ημερομηνιών υποβολής δηλώσεων.

Η ευθύνη και αυτή τη φορά δεν είναι δική μας αλλά του υπουργείου, μιας και λίγες μέρες πριν από την λήξη κρίσιμων προθεσμιών για το επάγγελμα μας, αλλά και για τις επιχειρήσεις που υπηρετούν τα μέλη του συλλόγου μας, οι λογιστές – φοροτεχνικοί, δεν έχουν εκδοθεί κρίσιμες αποφάσεις από εσάς για τον τρόπο χειρισμού των φορολογικών υποθέσεων μας, όπως:

 

1.      Ένα και πλέον χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 3522/2006, και παρΆ όλες τις οχλήσεις μας στις αρμόδιες διευθύνσεις, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί αποφάσεις για την αντιμετώπιση  θεμάτων που αφορούν τις τεχνικές εταιρίες αλλά και τις εταιρίες που πωλούν λογισμικό.                              Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις τεχνικές εταιρίες με βιβλία Β κατηγορίας, εκκρεμεί οδηγία από τις υπηρεσίες σας για την αντιμετώπιση της απογραφής των έργων που έχουν περατωθεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί και συνεπώς δεν έχουν τιμολογηθεί, ενώ μέσα στην χρήση έχουν γίνει όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση τους (εκτελεσθέντα και μη πιστοποιηθέντα έργα που καταγράφονται στον λογ/μο 23 του ΕΓΛΣ, στα βιβλία Γ κατηγορίας). Οι θέσεις των αρμόδιων διευθύνσεων είναι σημαντικές και ανάλογα με την αντιμετώπιση (απογραφή η όχι) αυτών των έργων, θα καθοριστεί αν οι εταιρίες αυτές θα έχουν κέρδη ή ζημίες.

2.      Με τον ίδιο νόμο καθιερώθηκε  η πώληση software ως παροχή υπηρεσιών. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης των προγραμμάτων που παραμένουν ως «stock» στους μεταπωλητές αυτών των προγραμμάτων. Οι λύσεις που έχουν δοθεί για τα βιβλία Γ κατηγορίας (μεταφορά του υπολοίπου ποσού από τα μη πωληθέντα στον λογ/μο 36. Έξοδα Επομένων Χρήσεων) δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα βιβλία Β κατηγορίας, εφόσον δεν καθορίζεται κάτι τέτοιο από τον νόμο, και ούτε φυσικά μπορούν να απογραφούν ως αποθέματα, αφού θεωρούνται  παροχή υπηρεσίας.

3.      Αρκετοί συνάδελφοί μας που έχουν πελάτες πρατήρια καυσίμων, μας ενημερώνουν ότι είναι αδύνατον από τεχνικής άποψης να είναι έτοιμοι ως την 15η Φεβρουαρίου 2008, για την εφαρμογή των νέων μέτρων αναφορικά με την πώληση των πετρελαίων 

 

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα

 

1.      Την έκδοση άμεσα των εγκυκλίων για τα παραπάνω θέματα καθώς και την έκδοση των οδηγιών που αφορούν την συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ε5.

2.      Την παράταση της καταγραφής της ποσοτικής απογραφής στο Βιβλίο Απογραφών έως την 20η Μαρτίου 2008.

3.      Την παράταση της εφαρμογής των νέων μέτρων για την πώληση πετρελαίου ως την 31η Μαρτίου 2008 (Πρώτη ημέρα εφαρμογής η 1η Απριλίου 2008)

4.      Την παράταση της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων των επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών για ένα μήνα (πρώτη ημέρα κατάθεσης δηλώσεων η 1η Απριλίου 2008), αφού επιπροσθέτως των άλλων ελλείψεων δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η αποστολή των βεβαιώσεων από τον Ο.Α.Ε.Ε.

 

Θεωρούμε επιβεβλημένο, τόσο την άμεση έκδοση των εγκυκλίων όσο και τις προτεινόμενες παρατάσεις, ώστε να καταστεί δυνατόν να συνταχθούν όλα σωστά, και να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στους φορολογούμενους πελάτες μας.

Αναμένουμε άμεσες ενέργειές σας.

 
Για τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης