Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρακράτηση φόρου μερισμάτων και χρόνος κτήσης εισοδήματος για το 2016 και το 2017

18 Ιανουάριος 2017
Παρακράτηση φόρου μερισμάτων και χρόνος κτήσης εισοδήματος για το 2016 και το 2017
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από 10% σε 15% ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων προκειμένου να επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής στα εισοδήματα της ίδιας κατηγορίας (από κεφάλαιο). Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, ώστε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα να ορισθεί στο 15%, αντί του 10% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 4 του άρθρου 44 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94/27.05.2016), για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.01.2017 και μετά. 
 

Για το φορολογικό έτος 2016


 
Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων Περίοδος Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Α.Ε. Προμερίσματα* που δόθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 15%
Α.Ε. Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2015 που εγκρίθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών* που έλαβαν χώρα  από 1.1.2016 έως 31.12.2016 15%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα Εταίρων κλειόμενης χρήσης 2015 που εγκρίθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Προσωρινές απολήψεις κερδών1 που έλαβαν χώρα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2015 που εγκρίθηκαν ένα μήνα μετά την δήλωση (ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015) 10%


* Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2017, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2017.

 

Για το φορολογικό έτος 2017


 
Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων Περίοδος Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Α.Ε. Προμερίσματα* που θα δοθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 15%
Α.Ε. Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2016 που θα εγκριθούν  από 1.1.2017 έως 31.12.2017
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών* που θα λάβουν χώρα   από 1.1.2017 έως 31.12.2017
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων κλειόμενης χρήσης 2016 που θα εγκριθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Προσωρινές απολήψεις κερδών2 που θα λάβουν χώρα από 1.1.2017 έως 31.12.2017
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2016 που θα εγκριθούν ένα μήνα μετά την υποβολή της δήλωσης φορ. εισοδήματος (ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015)


*Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2018, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2018.

Σχετικές αποφάσεις:

α. ΠΟΛ.1042/26.1.2015
β. ΠΟΛ.1011/2.1.2014
γ. ΠΟΛ.1068/1.6.2016
δ. ΠΟΛ.1223/8.10.2015
ε. Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015 Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

________________________

[1], [2] Δείτε τους προβληματισμούς του συναδέλφου Λεωνίδα Κορρέ σε σχετικό άρθρο που είχε αναρτηθεί στον κόμβο με τίτλο Παρακράτηση φόρου στις προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε και την ΠΟΛ. 1042/2014


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης