Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προμήθεια που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο

13 Ιανουάριος 2017

Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017/11.1.17, η Α.Α.Δ.Ε. απαντώντας σε σχετική αίτηση ενδιαφερόμενου, αναφορικά με την προμήθεια που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο, σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της οικοδομικής εταιρείας «….» της προμήθειας που καταβάλει σε κυπριακή εταιρεία για υπηρεσίες μεσιτείας κατά την εύρεση πελατών, επιλύεται με την ΠΟΛ.1197/22.12.2016 εγκύκλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 αναφορικά με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των οικοδομικών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στην αμοιβή προμήθειας που καταβάλλετε στην κυπριακή εταιρεία, οι υπηρεσίες μεσιτείας δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιο και ως εκ τούτου δεν νοείται η διενέργεια παρακράτησης επί αυτών.

Δείτε το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017/11.1.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης