Αποτελέσματα live αναζήτησης

159 επιχειρήσεις επιστρέφουν 82,9 εκατ. ευρώ

13 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στα 82,9 εκατ. ευρώ «έκλεισαν» τα χρήματα που θα επιστρέψουν 159 επιχειρήσεις από τα «παρανόμως» αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων της διετίας 2003 2004. Σύμφωνα με τις ειδικές συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις, που υπέβαλαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις Εφορίες κατά τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, το τελικό ποσό, που βεβαιώθηκε, έχει ήδη εξοφληθεί εντόκως κατά το ήμισυ ήτοι 41,4 εκατ. ευρώ.
Στα 82,9 εκατ. ευρώ «έκλεισαν» τα χρήματα που θα επιστρέψουν 159 επιχειρήσεις από τα «παρανόμως» αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων της διετίας 2003 2004. Σύμφωνα με τις ειδικές συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις, που υπέβαλαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις Εφορίες κατά τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, το τελικό ποσό, που βεβαιώθηκε, έχει ήδη εξοφληθεί εντόκως κατά το ήμισυ ήτοι 41,4 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 50% αναμένεται να πληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία, που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καταδεικνύουν τις ιδιαίτερα φιλόδοξες προβλέψεις που είχαν γίνει για έσοδα 200 εκατ. ευρώ βάσει της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε τη σχετική τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο στο νομοσχέδιο περί «Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

Το τελικό ποσό, κατά πώς φαίνεται, έχει περιοριστεί στο 1/3 περίπου, δεδομένου ότι είναι πολύ λιγότερες και οι επιχειρήσεις έναντι των αρχικών προβλέψεων για 236. Εν τούτοις και το τελικό ποσό των 82,9 εκατ. ευρώ αποτελεί σημαντική ένεση στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2007 και του 2008, που βασίστηκε στην κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράνομα αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων κατά τη διετία 2003 -2004.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της από τον περασμένο Ιούλιο, είχε ξεκαθαρίσει ότι τα αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου 3220/2004 «συνιστούν κρατική ενίσχυση». Συνεπώς δεν μπορούν παρά να φορολογηθούν βάσει των διατάξεων του φορολογικού νόμου που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οπότε αυτά σχηματίσθηκαν, δηλαδή για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005.

¶ρα επήλθε ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης και άνοιξε ο δρόμος φορολόγησης, με το φορολογικό συντελεστή 35% επί των κερδών των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών. Ακολουθήθηκε η μέθοδος ανατοκισμού που προβλέπει το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού 794/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέχρι το χρόνο πραγματικής ανάκτησης αυτού, επομένως μέχρι και την προθεσμία υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης, τη 14η Δεκεμβρίου 2007. Το επιτόκιο, που εφαρμόστηκε, ήταν ίσο με το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή Ισοτιμία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης