Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με καθυστέρηση τεσσάρων ετών απελευθερώνονται υπηρεσίες και επαγγέλματα

11 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Ανοίγει ο φάκελος της απελευθέρωσης υπηρεσιών και επαγγελμάτων μετά τις κυβερνητικές παλινωδίες τεσσάρων ετών. Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης συγκροτεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από 16 υπουργεία, με σκοπό να καταρτίσουν σχέδιο νόμου με το οποίο θα ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ 123/2006.
Με καθυστέρηση τεσσάρων ετών απελευθερώνονται υπηρεσίες και επαγγέλματα

Ανοίγει ο φάκελος της απελευθέρωσης υπηρεσιών και επαγγελμάτων μετά τις κυβερνητικές παλινωδίες τεσσάρων ετών. Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης συγκροτεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από 16 υπουργεία, με σκοπό να καταρτίσουν σχέδιο νόμου με το οποίο θα ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ 123/2006. Στόχος του υπουργείου είναι να καταρτιστεί το σχέδιο νόμου ως τον Μάιο 2008 και να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν από τη Βουλή, ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν και οι διατάξεις εφαρμογής. Οπως λένε στο υπουργείο Οικονομίας, όσο πιο γρήγορα ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία στην εθνική νομοθεσία τόσο το καλύτερο, αφού τα υπουργεία, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι επαγγελματίες θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα ως το τέλος του επομένου έτους.

Η προώθηση του σχεδίου νόμου αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από τους ενδιαφερομένους επαγγελματικούς φορείς, όπως έχει ήδη διαφανεί. Σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο υπουργείο Οικονομίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης και εκπροσώπων από τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το ΕΒΕΑ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο κ.ά., είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις και έντονες αντιδράσεις για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Και αυτό διότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι είχαν υποστηρίξει ότι πριν από την ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να γίνει άρση των διοικητικών και νομικών εμποδίων για την ενοποίηση των αγορών και υπηρεσιών και την παροχή αδειοδοτήσεων κάθε μορφής.

Το υπουργείο Οικονομίας έχει λάβει υπόψη του τις αιτιάσεις των ενδιαφερομένων φορέων και σκοπεύει να καλέσει και πάλι τους εκπροσώπους τους αφενός για να τους ενημερώσει για τη λειτουργία της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και αφετέρου για την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την άρση των διοικητικών και νομικών εμποδίων με σκοπό την ενοποίηση των αγορών και υπηρεσιών. Παράλληλα όμως το υπουργείο Οικονομίας στοχεύει να πείσει τους «αντιρρησίες» της απελευθέρωσης υπηρεσιών και επαγγελμάτων για τα οφέλη που θα έχουν από την υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι αφού η οδηγία εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως οι άλλοι επαγγελματίες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται ανεμπόδιστα στην Ελλάδα, έτσι και οι έλληνες συνάδελφοί τους θα μπορούν να δραστηριοποιούνται χωρίς εμπόδια στις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ.

* Κέντρα εξυπηρέτησης

«Αιχμή του δόρατος» της απελευθέρωσης υπηρεσιών και επαγγελμάτων θα αποτελέσουν τα λεγόμενα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) που αναμένεται «να ρίξουν τα τείχη αδιαφάνειας» ως προς την άσκηση ενός επαγγέλματος από έναν Εσθονό, Ρουμάνο ή Βούλγαρο στην Ελλάδα και από έναν Ελληνα στην Εσθονία, στη Ρουμανία ή στην Τσεχία για παράδειγμα. Τα ΕΚΕ θα οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε κάθε πάροχος υπηρεσιών (είτε είναι Ελληνας είτε Εσθονός είτε Ούγγρος) να μπορεί να ολοκληρώσει σε αυτά όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις και διαδικασίες σχετικά με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ιδίως αυτές που αφορούν τη χορήγηση αδείας, και να αποφεύγεται η μετάβασή του σε πολλούς οργανισμούς, φορείς και διευθύνσεις υπουργείων.

Τα ίδια πλεονεκτήματα θα ισχύουν και για τους έλληνες επαγγελματίες οι οποίοι θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ. Οι Ελληνες θα μπορούν να απευθύνονται στα αντίστοιχα ΕΚΕ της Αυστρίας, της Βουλγαρίας ή της Λιθουανίας, να ζητούν πληροφορίες για την άσκηση του επαγγέλματός τους στις χώρες αυτές, αλλά και να διεκπεραιώνουν όλες τις διατυπώσεις και διαδικασίες σε αυτά. Προς την κατεύθυνση της ίδρυσης και λειτουργίας ΕΚΕ έχουν κινηθεί σε «πολύ ικανοποιητικά επίπεδα», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χώρες όπως η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Τσεχία και η Πορτογαλία. Σε «ικανοποιητικά επίπεδα» έχουν κινηθεί όλες οι άλλες χώρες-μέλη με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω των εκλογών. Ωστόσο μετά τις εκλογές δεν έγιναν σοβαρές κινήσεις για την προετοιμασία ίδρυσης των ΕΚΕ και για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Οικονομίας σκοπεύει να δρομολογήσει μια σειρά συσκέψεων με εκπροσώπους του υπουργείου Εσωτερικών. Τα συναρμόδια υπουργεία έχουν συμφωνήσει (και ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ότι για την ίδρυση και λειτουργία ΕΚΕ θα χρησιμοποιηθούν τα περίπου 1.020 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία όπως είναι φυσικό θα πρέπει να στελεχωθούν με επιπλέον κατάλληλο προσωπικό. Παράλληλα εξετάζεται και η δυνατότητα να παίξουν τον ρόλο των ΕΚΕ και τα 54 Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και τα 14 Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

* Ηλεκτρονική ταυτότητα

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας, με την οποία οι έλληνες πολίτες (αλλά και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ) μέσω ενός «προσωπικού κωδικού» θα μπορούν να πληροφορούνται τις δυνατότητες άσκησης του επαγγέλματός τους σε άλλη χώρα-μέλος. Η πρακτική αυτή μπορεί να θεωρείται σήμερα «όνειρο θερινής νυκτός», ωστόσο το θέμα έχει ήδη απασχολήσει το υπουργείο Οικονομίας, τη Γενική Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αν και στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο των προετοιμασιών, άλλες χώρες-μέλη έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ η Ισπανία είναι έτοιμη για την εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι πολίτες τους με βάση έναν κωδικό αριθμό και τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας να μπορούν ακόμη και από το σπίτι τους να συνδέονται μέσω Η/Υ με ένα Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης και να ζητούν πληροφορίες για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Επίσης θα πρέπει να μπορούν οι πολίτες να διεκπεραιώνουν, να συγκεντρώνουν και να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα.

* Οι δυσκολίες

Σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών και διευθύνσεων των υπουργείων Οικονομίας και Εσωτερικών θα πρέπει να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας, κυρίως για τους εξής λόγους:

Πρώτον, διότι ο προσωπικός Η/Υ χρησιμοποιείται σε λίγες συναλλαγές με το Δημόσιο (π.χ. κατάθεση φορολογικών δηλώσεων και αυτό σε χαμηλό ποσοστό), ενώ σε άλλες χώρες-μέλη γίνονται περισσότερες συναλλαγές μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών.

Δεύτερον, διότι η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών είναι ακόμη σε εμβρυακή μορφή και δεν γίνεται αποδεκτή από τις δημόσιες υπηρεσίες για λόγους ασφαλείας.

Τρίτον, διότι οι Ελληνες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευαίσθητων πολιτών των «27» σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διασφαλιστεί στους πολίτες ότι ο ηλεκτρονικός κωδικός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλον εκτός από τον κάτοχό του.

Παρ όλα αυτά τα υπουργεία Οικονομίας και Εσωτερικών υποστηρίζουν ότι άρχισε η διαδικασία ενσωμάτωσης μιας κοινοτικής οδηγίας στην εθνική νομοθεσία προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και ότι πρόκειται για μία ακόμη μεταρρύθμιση.
Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης