Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ -Λοιπές ανακοινώσεις

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σε απάντηση της Π.Ε.Φ.Ε , στις 4-2-2008 το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι:
Αθήνα 6/2/2008

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε απάντηση της Π.Ε.Φ.Ε , στις 4-2-2008 το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 ( Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) :

-     Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικώνεγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

-     Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεση του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

 

2.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 85 του Ν. 2238/94:

-     Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του Προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

-------       ----------         ------

Επανάληψη αποστολής ενημέρωσης Π.Ε.Φ.Ε.

Έγγραφο που περιήλθε στο αρχείο της Π.Ε.Φ.Ε
 
*********
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Της ΕΛΛΑΔΟΣ                                         Εν Αθήναις τη 3 Ιουνίου 1969
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΙΣ 10 – ΤΜΗΜΑ Β΄
                                                                                                                 Πρός
Αρθ. Πρωτ. Δ. 4786/1111                                             Τους κ.κ. Οίκ. Εφόρους του Κράτους      
 
Π.Ο.Λ. 177
 
ΘΕΜΑ: « Διοικητικός διακανονισμός των εκκρεμών υποθέσεων».
 

Δια την αποσυμφόρησιν της συσσωρεύσεως εις τα Φορολογικά Δικαστήρια μεγάλου αριθμού υποθέσεων και την αποτροπήν δυσάρεστων δια το Δημόσιον συνεπειών, λόγω καθυστερήσεως της βεβαιώσεως και εισπράξεως των δημοσίων εσόδων εκ της μη εγκαίρου εκδικάσεως των προσφυγών, προεβλέθησαν και περιελήφθησαν εις τον αν.ν.63/1967 ισχυρά υπέρ του φορολογουμένου κίνητρα εις την περίπτωσιν της εξωδίκου λύσεως της διαφοράς.

Η εφαρμογή του μέτρου της διοικητικής επιλύσεως των διαφορών, συμφώνως προς τας διατάξεις του προαναφερθέντος αν.ν.63/1967, επέφερε γενικώς καθΆ άπασαν την επικράτειαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, δοθέντος ότι το ποσοστόν των δια συμβιβασμού περαιωθεισών υποθέσεων ανήλθεν εις 75% επί 42.289 υποθέσεων επεραιώθησαν 31.528, βς τούτο προκύπτει εκ συγκεντρωθέντων παρΆ ημίν στοιχείων.
Ενώ όμως το ποσοστόν των συμβιβαστικώς περαιωθεισών υποθέσεων, εις τάς Οικ. Εφορίας Αθηνών και Πειραιώς 77% και 86% αντιστοίχως εμφανίζονται ηυξημένοι εις τας λοιπάς περιφέρειας, τούτο είναι μειωμένον, κυμσινόμενον από 62,5% κατΆ ανώτατον όριον.

Επειδή, η ταχεία περαίωσις των υποθέσεων κατά το προοικαστικόν στάδιον της βεβαιωτικής διαδικασίας συντελεί τα μέγιστα εις την εξυπηρέτησιν του γενικώτερου δημοσίου συμφέροντος, παραγγέλλομεν όπως εντείνητε τάς προσπάθειας σας, δια τον διοικητικόν διακανονισμόν μεγαλυτέρου, όσον ένεστιν, αριθμού υποθέσεων, εξετάζοντες τας αιτιάσεις των φορολογουμένων κατά την διεξαγωγήν των μετΆ αυτών, προς εξώδικον λύσιν των διαφορών, συννενοήσεων, εν πνεύματι ευθυκρισίας και αντικειμενικότητας μέχρι και λελογιαμένης ελαστικότητος και επιεικείας, ώστε να μη προκαλήται παρΆ αυτοίς το συναίσθημα της αντιδικίας.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης