Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤτΕ: Βαριά πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματος

5 Φεβρουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με αυξημένα πρόστιμα προς τις εμπορικές τράπεζες επιχειρεί να «σφίξει τα λουριά» η Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά τη μη τήρηση των διαδικασιών πρόσληψης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά για τις περιπτώσεις που δε διασφαλίζονται διαφανείς διαδικασίες κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και κατά την προώθηση δανείων.
ΤτΕ: Βαριά πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματος


Με αυξημένα πρόστιμα προς τις εμπορικές τράπεζες επιχειρεί να «σφίξει τα λουριά» η Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά τη μη τήρηση των διαδικασιών πρόσληψης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά για τις περιπτώσεις που δε διασφαλίζονται διαφανείς διαδικασίες κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και κατά την προώθηση δανείων.

Για την αντιμετώπιση των δύο αυτών θεμάτων, ο διοικητής της ΤτΕ κ. Νικ. Γκαργκάνας, εξέδωσε χθες την Πράξη (ΠΔ/ΤΕ 2602/2008). Με δύο επιπλέον Πράξεις η ΤτΕ συναρτά πλέον τη δυνατότητα των τραπεζών να διευρύνουν το δίκτυο των καταστημάτων τους ή να προχωρήσουν σε εξαγορά (άνω του 10%) μίας άλλης τράπεζας εντός και εκτός Ελλάδος με την επιβάρυνση στον δείκτη φερεγγυότητας και με στο ποσοστό των επισφαλειών που διαθέτει.

Πράξη 1η
Ξέπλυμα και διαφάνεια: Αναλυτικά με τη Νέα Πράξη (ΠΔ/ΤΕ 2602/2008) αυξάνονται από 8,8 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ το ανώτατο όριο της ποινής που επιβάλλεται με τη μορφή άτοκης κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφάρμοσαν ή εφάρμοσαν πλημμελώς, τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. Επιπλέον με την ίδια αυτή ποινή τιμωρούνται η μη έγκαιρη παροχή πλήρους ενημέρωσης στους συναλλασσόμενους καθώς και η μη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών κατά την προώθηση δανείων και πιστωτικών δελτίων, είτε άμεσα είτε μέσω συνεργαζομένων επιχειρήσεων.

Με την ίδια πράξη αυξάνεται το πλαφόν από 880.441 ευρώ σε 2 εκατ. ευρω του προστίμου που επιβάλλεται εφάπαξ υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Την ποινή αυτή επισείει η μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του ν.2912/2001 καθώς και παραβάσεις που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και τη μη άμεση παράδοση αυτών στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποτροπή το πιο πάνω όριο αυξάνεται στα 3 εκατ.

Πράξεις 2η ΚΑΙ 3η
Με δύο άλλες Πράξεις που εξέδωσε η ΤτΕ, η δυνατότητα επέκτασης των πιστωτικών ιδρυμάτων είτε μέσω εξαγοράς είτε μέσω δημιουργίας νέων καταστημάτων συναρτάται πλέον με τις συνέπειες που θα έχουν οι αποφάσεις αυτές τόσο στον δείκτη φερεγγυότητάς τους όσο στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαθέτει.

Πιο αναλυτικά με την (ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008) τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώ με την ΠΔ/ΤΕ 2604/4.2.2008, καθορίζονται τα σχετικά με την απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα «ειδικών συμμετοχών» (10% και άνω) στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εφεξής διαδικασία έγκρισης από την Τράπεζας της Ελλάδος για τα παραπάνω θα γίνεται με κωδικοποιημένα κριτήρια τα οποία αφορούν:


Το ύψος του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αξιολογείται πλέον επί τη βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, σε σχέση με τους πάσης φύσεως κινδύνους που το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει (ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007, Πυλώνας ΙΙ),

προκειμένου για την επέκταση του δικτύου, τις οφειλές σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη το όριο που κάθε φορά θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, ως στόχο για το ύψος τους σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων κάθε τράπεζας.


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης