Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καθεστώς βιβλίων ΚΒΣ στα πρατήρια υγρών καυσίμων

5 Φεβρουάριος 2008
  • Κανονικά θα ισχύσει από 15 Φεβρουαρίου το νέο καθεστώς φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει στο χρονοδιάγραμμα που έχει προαναγγείλει και να μην υποχωρήσει στις προειδοποιήσεις φορέων της αγοράς καυσίμων για «στάση» στην τροφοδοσία των καταναλωτών με ντίζελ θέρμανσης. Το μήνυμα αυτό έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο στους εκπροσώπους των βενζινοπωλών σε συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι.
Καθεστώς βιβλίων ΚΒΣ στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Κανονικά θα ισχύσει από 15 Φεβρουαρίου το νέο καθεστώς φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει στο χρονοδιάγραμμα που έχει προαναγγείλει και να μην υποχωρήσει στις προειδοποιήσεις φορέων της αγοράς καυσίμων για «στάση» στην τροφοδοσία των καταναλωτών με ντίζελ θέρμανσης. Το μήνυμα αυτό έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο στους εκπροσώπους των βενζινοπωλών σε συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι.

Χαρακτηριστικό της κυβερνητικής βούλησης να προχωρήσει στα μέτρα που νομοθέτησε για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι η έκδοση δύο αποφάσεων του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Α. Μπέζα για ένταξη των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των μεταπωλητών πετρελαίου στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Οι ίδιες αποφάσεις προβλέπουν και την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης για την εμπορία πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, η πρώτη απόφαση (ΠΟΛ.1022/2008) αποσκοπεί με τη λήψη των μέτρων της ηλεκτρονικής αναλυτικής υποβολής δεδομένων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ.) που τηρούν, ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, αν επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πωλουμένων ποσοτήτων πετρελαίου. Oπως επίσης η πάταξη του λαθρεμπορίου, η περιστολή της φοροδιαφυγής, η διευκόλυνση διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων των συναλλαγών αυτών και η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των καταναλωτών. Αναλυτικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

1. Εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και εφεξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευματίες εκμεταλλευτές πρατηρίου υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου.

Oποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

2. Οι επιτηδευματίες αυτοί, κατά περίπτωση, μέχρι τις 14-2-2008 εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τον τρόπο που ορίζεται από την Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ΠΟΛ 1002/12.1.2006 για τις λιανικές πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης και με την Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/1094/22.7.2003 για τις λιανικές πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή την απαλλαγή από την τήρησή τους. Από τις 15-2-2008 και εφεξής υποχρεούνται για τη λιανική πώληση του πετρελαίου κίνησης να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορολογικό μηχανισμό του ν. 1809/1988 ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή την απαλλαγή από την τήρησή τους. Οι αποδείξεις αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν. 1809/1988 όταν χρησιμοποιείται Φορολογική

Ταμειακή Μηχανή αθροίζονται σε ιδιαίτερο αθροιστή (τμήμα), η συνολική ημερήσια αξία του οποίου εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης “Ζ”.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση (ΠΟΛ. 1023/2008) καθορίζονται η ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης και η έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

1. Εντάσσονται στη πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και εφεξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευματίες του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητές πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης.

Oποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

2. Οι επιτηδευματίες αυτοί, μέχρι τις 14-2-2008 εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τον τρόπο που ορίζεται από την Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ΠΟΛ 1002/12.1.2006 για τις λιανικές πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή την απαλλαγή από την τήρησή τους.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης