ΚΑΤΩΦΛΙΑ INTRASTAT 2008

Οικονομικές Ειδήσεις

30 Ιανουάριος 2008
Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδoς γνωστοποιεί: Την αναπροσαρμογή του στατιστικού κατωφλίου εξομοίωσης όπως αυτό ισχύει από 1/1/2008 - βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004 ¶ρθρο 10 παρ. 3 – ως ακολούθως: Taxheaven.gr

ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2008
28/01/2008

Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδoς γνωστοποιεί:
Την αναπροσαρμογή του στατιστικού κατωφλίου εξομοίωσης όπως αυτό ισχύει από 1/1/2008 – βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004 ¶ρθρο 10 παρ. 3 – ως ακολούθως:

ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008
ΑΦΙΞΕΙΣ: 75.000 Ευρώ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: 65.000 Ευρώ