Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών

30 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με αφορμή την 5333/28.1.2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Δ/νση Διοικ/κής Υποστ/ξης - Δ/νση Διοίκησης σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις της 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ.1101/19.3.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας, θα εφαρμοστούν κατά την ημέρα της κηδείας του Αρχιεπισκόπου, Πέμπτη 31.1.2008. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84Α¶) - Κ.Β.Σ. και του ν.<a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6' rel='tag laws'>1809/1988</a> (ΦΕΚ 222Α).
Αριθ.Πρωτ.:1011657/30-01-2008
παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
Αριθ.Πρωτ.:1011657/182/Α0012
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.


Με αφορμή την 5333/28.1.2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Δ/νση Διοικ/κής Υποστ/ξης - Δ/νση Διοίκησης σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις της 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ 1101 /2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας, θα εφαρμοστούν κατά την ημέρα της κηδείας του Αρχιεπισκόπου, Πέμπτη 31.1.2008. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α) - Κ.Β.Σ. και του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α).


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης