Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών, δόσεων, αναγγελίας μεταβολών, υποβολής αιτήσεων θεραπείας, υποβολής ΑΠΔ δ΄ τριμήνου 2007 μέσω διαδικτύου

29 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Λόγω της αργίας για το Δημόσιο στις 31/1/2008, ημέρα της κηδείας του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και μηνιαίων δόσεων που λήγει την ημερομηνία αυτή, παρατείνεται μέχρι 1/2/2008.
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

Αθήνα, 29/1/2008
Αριθμ. Πρωτ.Γ99/10
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Όλα τα Υποκαταστήματα – Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Τμήμα Εσόδων – Ταμειακές Υπηρεσίες)
Όλα τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών, δόσεων, αναγγελίας μεταβολών, υποβολής αιτήσεων θεραπείας, υποβολής ΑΠΔ δ΄ τριμήνου 2007 μέσω διαδικτύου.

Λόγω της αργίας για το Δημόσιο στις 31/1/2008, ημέρα της κηδείας του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και μηνιαίων δόσεων που λήγει την ημερομηνία αυτή, παρατείνεται μέχρι 1/2/2008.
Ομοίως μεταβολές Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις οποίες ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας είναι η 31/1/2008 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 1/2/2008.
Το αυτό ισχύει για την υποβολή α) αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους, εργοδότες και β) Α.Π.Δ. δ΄ τριμήνου 2007 μέσω Διαδικτύου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ
ΦΩΤ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜ. ΑΒΕΛΛΑΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης