Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 'στόχαστρο' οι επιχειρήσεις με καταβολές ΦΠΑ χαμηλότερες 1,5% απότον τζίρο τους

28 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στο στόχαστρο της ΥΠΕΕ τίθενται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι αποδίδουν στην εφορία ποσά Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μικρότερα του 1,5% του τζίρου τους.
Στο στόχαστρο οι επιχειρήσεις με καταβολές ΦΠΑ χαμηλότερες 1,5% απότον τζίρο τους

Στο στόχαστρο της ΥΠΕΕ τίθενται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι αποδίδουν στην εφορία ποσά Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μικρότερα του 1,5% του τζίρου τους.

Με βάση τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων για το τρέχον έτος, η απόδοση του ΦΠΑ τίθεται στις πρώτες ελεγκτικές προτεραιότητες του σώματος και για τον λόγο αυτό θα ελεγχθεί η απόδοση του φόρου σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες επιβολής του (παραγωγή, κατανάλωση, παροχή υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές συναλλαγές). Παράλληλα, στο στόχαστρο της ΥΠΕΕ θα τεθούν και τα υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα του ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης επιπλέον εσόδων το 2008 (μόνο για τον ΦΠΑ τα επιπλέον έσοδα προβλέπονατι στα 19.900 εκατ. ευρώ από 17.515 εκατ. ευρώ το 2007) η ΥΠΕΕ έχει προγραμματίσει περί τους 12.000 στοχευμένους ελέγχους. Αυτοί θα επικεντρωθούν κυρίως σε κλάδους οι οποίοι περουσιάζουν υψηλούς δείκτες παραβατικότητας καθώς και σε επαγγέλματα και κλάδους με υψηλά κέρδη και ζημίες.

Οι έλεγχοι θα εστιαστούν στις εξής υποθέσεις:

– Πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία. Με την επισήμανση ότι είναι «ιδιάζουσα φορολογική παράβαση» που θίγει ευθέως τα δημόσια έσοδα και στην ουσία αποτελεί φοροκλοπή με χαρακτηριστικά υπεξαίρεσης, συνιστάται στους ελεγκτές να δοθεί προτεραιότητα στις πληροφορίες για λήπτες τέτοιων στοιχείων.

– Παροχή υπηρεσιών. Ο μεγάλος αριθμός παραβατών και παραβάσεων των προηγούμενων ετών καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών (ελεύθεροι επαγγελματίες), με έμφαση στη μη εμφάνιση εσόδων και στην υποτιμολόγηση των υπηρεσιών.

– Επιδοτήσεις, επενδύσεις και επιχορηγήσεις. Δεν θα μπορούσαν να είναι εκτός των στόχων της ΥΠΕΕ δεδομένου ότι κατά το παρελθόν έχουν εντοπιστεί πλήθος παρατυπιών στη διαχείριση των εθνικών και των κοινοτικών κονδυλίων.

– Φόροι κατανάλωσης. Κινητές εργαστηριακές μονάδες και ειδικά τεστ ανίχνευσης επιστρατεύονται για τους ελέγχους σε πετρέλαιο (ναυτιλιακά καύσιμα, πωλητές πετρελαίου κ.λπ.), αλκοολούχα ποτά και βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα. Ειδικά για τα ποτά συνιστάται ο έλεγχος της ποιότητας δεδομένου ότι μπορεί να καταστούν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης