Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τέλη κυκλοφορίας 2017 - Σε ποια ΙΧ υπάρχει μείωση και σε ποια αύξηση - Διευκρινίσεις από το Υπ.Οικ.

1 Δεκέμβριου 2016 Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ            
           
Αθήνα,  30 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με αναφορές στα ΜΜΕ μετά την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας 2017 διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα τέλη κυκλοφορίας 2017 έμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2016 ανά κατηγορία οχήματος. Ωστόσο για ένα σχετικά μικρό αριθμό οχημάτων υπήρξε κατάταξη σε άλλη κατηγορία τελών λόγω της υποχρέωσης της χώρας για συμμόρφωση με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 46 ν. 4410/2016). Πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000. Από αυτά για τα 41.978 υπήρξε μείωση των τελών κυκλοφορίας, για τα 60.234 δεν υπήρξε μεταβολή και για τα 31.854 υπήρξε αύξηση.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης