Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,ενέκρινε τις αιτήσεις της EPSILON NET, MEDITERRA, ENVITEC για την εισαγωγή των μετοχών τους στην Εναλλακτική Αγορά

25 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε τις αιτήσεις των εταιρειών: - "EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ", - "MEDITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και - "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε τις αιτήσεις των εταιρειών:

- "EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ",

- "MEDITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και

- "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

για την εισαγωγή των μετοχών τους στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. Πρόκειται για τις πρώτες σχετικές αιτήσεις εταιρειών, τις οποίες εξέτασε και ενέκρινε το ΔΣ του ΧΑ.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

    - των 1.354.171 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "IΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε." που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2008.

    - των 134.989 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε." που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα ορισθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή για την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ." επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών:

- "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." με ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την 30η Ιανουαρίου 2008 και

- "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." με ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την 29η Ιανουαρίου 2008.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης