Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ

24 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Η EALIC και η UNIQUE, δύο οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν την τεράστια πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμφώνησαν να συγχωνευθούν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Η συγχώνευση, η οποία θα έχει άμεση ισχύ, θεωρείται ως σημαντική ενίσχυση της θέσης των εισηγμένων εταιρειών στην προσπάθειά τους για λειτουργικές Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές με ικανοποιητικές ρευστότητες.
Δελτίο Τύπου: 22 Ιανουαρίου 2008


ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ

Η Διαφάνεια σε Θέματα Μετόχων Πρώτη στην Ημερήσια Διάταξη


Η EALIC και η UNIQUE, δύο οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν την τεράστια πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμφώνησαν να συγχωνευθούν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Η συγχώνευση, η οποία θα έχει άμεση ισχύ, θεωρείται ως σημαντική ενίσχυση της θέσης των εισηγμένων εταιρειών στην προσπάθειά τους για λειτουργικές Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές με ικανοποιητικές ρευστότητες.

Οι δύο προς συγχώνευση ομάδες είναι οι:
EALIC – European Association of Listed Companies (Ευρωπαϊκή Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών), με μέλη σε επτά χώρες της Ε.Ε (Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Πορτογαλία).
UNIQUE – Union of Issuers Quoted in Europe (Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών στην Ευρώπη), η οποία έχει μέλη σε επτά χώρες της Ε.Ε Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, και την Φινλανδία καθώς και στην Ελβετία.

Από τον Μάρτιο του 2008 ο ανανεωμένος φορέας θα είναι γνωστός ως “EuropeanIssuers” (Ευρωπαϊκές Εισηγμένες). Θα είναι παρών σε 14 χώρες της ΕΕ με περίπου 9,200 εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου ¤8,500 δις. Πρόεδρος του νέου φορέα θα είναι ο νυν Πρόεδρος της EALIC, Jacques Schraven. Ο John Pierce, νυν Πρόεδρος της UNIQUE και Διευθύνων Σύμβουλος της Quoted Companies Alliance (Συμμαχία Εισηγμένων Εταιρειών του Η.Β.), και ο Rudiger von Rosen, Διευθύνων Σύμβουλος του Deutsches Aktieninstitut (Γερμανικό Ινστιτούτο Μετοχών) θα είναι Aντιπρόεδροι μαζί με τον Jean Martin Folz πρόεδρο του AFEP (μίας από τις Γαλλικές Ενώσεις Εισηγμένων), και τον Luca Garavoglia, Πρόεδρο της Εταιρείας Davide Campari Milano. Τα γραφεία της EuropeanIssuers θα στεγάζονται στις Βρυξέλλες με μόνιμη γραμματεία επικεφαλής της οποίας θα είναι η κ. Dorien Fransens, νυν Γενική Γραμματέας της EALIC.

Η οργάνωση “EuropeanIssuers” θα συνδυάζει την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία των δύο προηγούμενων οργανώσεων: της EALIC, η οποία ιδρύθηκε το 2002, και της UNIQUE, η οποία ιδρύθηκε το 2003. Αμφότερες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα σχετικά με το δίκαιο των αγορών και το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο για τις εταιρείες οι τίτλοι των οποίων εισάγονται προς δημόσια διαπραγμάτευση στην Ε.Ε. Χαρακτηριστικά θέματα ενδιαφέροντος συνιστούν τα δικαιώματα μετόχων, η εταιρική διακυβέρνηση, ο διακανονισμός και η εκκαθάριση, καθώς και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση και οι λογιστικοί έλεγχοι.

Οι δύο οργανώσεις, ενώνοντας τις δυνάμεις τους στους “EuropeanIssuers”, είναι αποφασισμένες να δώσουν νέα ώθηση στην εκπροσώπηση των Ευρωπαϊκών Εισηγμένων Εταιρειών. Προτεραιότητά τους θα είναι να επιληφθούν της πιεστικής ανάγκης των εταιρειών να γνωρίζουν τους μετόχους τους και να βασίζονται σε αποτελεσματικά παν-Ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα στις γενικές τους συνελεύσεις. Η “EuropeanIssuers” θα προασπίσει την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια προς τους μετόχους. Η γνώση της μετοχικής τους βάσης θα δώσει τη δυνατότητα στις εισηγμένες να έχουν ισχυρό και μόνιμο διάλογο με το άτομο εκείνο που έχει γνήσιο οικονομικό ενδιαφέρον για τις υποθέσεις της εταιρείας, τον τελικό επενδυτή. Επίσης, η “EuropeanIssuers”, μαζί με όλους τους θεσμικούς και τους άλλους ενδιαφερομένους φορείς θα συνεισφέρουν ενεργά στη δημιουργία αποδοτικών εκλογικών μηχανισμών των συνελεύσεων σε όλη την Ευρώπη. Οι εναρμονισμένες διαδικασίες επικοινωνίας θα αυξήσουν τη συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις σε ένα παν-Ευρωπαϊκό περιβάλλον, θα ωφελήσουν τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της ακεραιότητάς της.

Ο κ. John Pierce, Πρόεδρος της UNIQUE, και ο κ. Jacques Schraven, Πρόεδρος της EALIC, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξής: «Η κίνηση αυτή δημιουργεί μια ισχυρή ομάδα επιρροής που θα συνεργάζεται με όλους τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναπτύσσοντας κατάλληλους και εποικοδομητικούς κανονισμούς για τον τομέα μας. Οι δύο οργανώσεις μας έχουν επιτυχημένα συνεργαστεί σε συγκεκριμένα σημαντικά θέματα όπως η διαγραφή ξένων ιδιωτικών εταιρειών εισηγμένων στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Είναι λογικό, λοιπόν, να επισημοποιήσουμε τώρα τη συνεργασία μας. Ως “EuropeanIssuers” θα μπορούμε να μιλάμε με δυνατότερη φωνή και να προσφέρουμε στα μέλη μας μια ευρύτερη εκπροσώπηση».


John Pierce Jacques Schraven

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2008

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της EuropeanIssuers από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Παναγιώτη Γ. Δράκο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης