Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Πρεμιέρα» του Εθνικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

24 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Πέντε «φακέλους» καλείται να ανοίξει το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το οποίο συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μάλιστα σε μία «δύσκολη» -λόγω και της διεθνούς κρίσης- οικονομική συγκυρία που καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη πάταξης γενικότερα των φαινομένων οικονομικού εγκλήματος, προκειμένου να τονωθούν τα δημόσια οικονομικά. Eτσι, στόχος της κυβέρνησης είναι η μέχρι κεραίας εφαρμογή του τελευταίου νόμου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την άμεση ενεργοποίησή του.
«Πρεμιέρα» του Εθνικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Πέντε «φακέλους» καλείται να ανοίξει το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το οποίο συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μάλιστα σε μία «δύσκολη» -λόγω και της διεθνούς κρίσης- οικονομική συγκυρία που καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη πάταξης γενικότερα των φαινομένων οικονομικού εγκλήματος, προκειμένου να τονωθούν τα δημόσια οικονομικά. Eτσι, στόχος της κυβέρνησης είναι η μέχρι κεραίας εφαρμογή του τελευταίου νόμου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την άμεση ενεργοποίησή του.

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρόκειται να επεξεργαστούν και να διατυπώσουν στη συνέχεια προτάσεις προς την κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών ελέγχου και της λήψης νέων συμπληρωματικών μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου. Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών, σε συνδυασμό με τους συνδυασμένους έλεγχους με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων διασταύρωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αποτελούν μια αναγκαιότητα για τον φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπει αυξημένα έσοδα κατά 6,2 δισεκ. ευρώ.

Οι πέντε κυριότεροι φάκελοι που θα ανοίξουν τα μέλη του Συμβουλίου κατά της φοροδιαφυγής είναι:

• Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων σε θέματα που σχετίζονται με τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με ιδιαίτερη έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και σε θέματα λαθρεμπορίου και εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία.

• Η υποβολή προτάσεων που σκοπεύουν στην απλοποίηση ή και στην κατάργηση διαδικασιών για την άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

• Η υπόδειξη διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που δημιουργούν κατά την εφαρμογή τους σύγχυση και είναι επιδεκτικές διάφορων ερμηνειών.

• Η εξέταση πρόσθετων κινήτρων στους φορολογούμενους για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

• Η συζήτηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται από οποιονδήποτε παραγωγικό φορέα, από υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, που άπτονται θεμάτων περιορισμού της φοροδιαφυγής και άλλων συναφών θεμάτων.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει τακτικώς ανά εξάμηνο, αλλά και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Την υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας του Συμβουλίου έχει η Διεύθυνση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι καθαρά συμβουλευτικός και οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το οικονομικό επιτελείο πάντως αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη τού εν λόγω Συμβουλίου να παρουσιάσουν σχέδιο για την αλλαγή των δομών, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στους φορολογικούς ελέγχους, καθώς τα τελευταία χρόνια ορισμένες υπηρεσίες έχουν αποδειχθεί «ανίσχυρες» στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής.

Πηγή express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης