Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο νέος δεκάλογος για το ασφαλιστικό

24 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ο δεκάλογος της κ. Πετραλιά για το Ασφαλιστικό έχει ως εξής: 1-Αύξηση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης, ο οποίος είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών. ..
Ο νέος δεκάλογος για το ασφαλιστικό

Ο δεκάλογος της κ. Πετραλιά για το Ασφαλιστικό έχει ως εξής:
1-Αύξηση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης, ο οποίος είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών.

2-Καθιέρωση πρόσθετης άδειας μετ΄ αποδοχών για τις εργαζόμενες μητέρες ανηλίκων.

3-Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που καλύπτονται από τον ΟΓΑ.

4-Θα προωθηθεί η συγχώνευση Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών και η ένταξή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για την κύρια σύνταξη) και στο ΕΤΕΑΜ (για την επικουρική), χωρίς να αλλάζουν οι καταστατικές διατάξεις που ισχύουν για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων ή τις εισφορές. Αντίστοιχες ενοποιήσεις θα επιχειρηθεί να γίνουν χωρίς ασφυκτικούς αριθμητικούς περιορισμούς και στα Ταμεία των άλλων κατηγοριών ασφαλισμένων (ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων, δημοσιογράφων κ.ά.). Για την κύρια σύνταξη το σενάριο προβλέπει 6-7 Ταμεία.

5-Θα προβλέπεται η καθιέρωση νέας λίστας για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς να θίγονται οι σημερινοί ασφαλισμένοι.

6-Θα καθιερωθεί η εθελοντική παράταση του εργασιακού βίου πάνω από τα ανώτατα όρια, με προσαύξηση της σύνταξης 3,3% για κάθε έτος και όριο τα τρία έτη (από τα 65 στα 68).

7-Δεν θα αλλάξουν τα 37 έτη για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας αλλά, αντίθετα, θα συνυπολογίζεται η ασφάλιση σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και η στρατιωτική θητεία.

8-Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, εξετάζεται οι αλλαγές να αρχίσουν μετά το 2013 ή έως το 2017 και να γίνουν σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

9- Θα δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίον θα κατευθύνεται το 10% των κοινωνικών πόρων, των υπέρ τρίτων φόρων και των έμμεσων εργοδοτικών εισφορών.

10- Καταβολή αναλογικής σύνταξης με 3.500-4.500 ένσημα στα 65.


Πηγή Τα Νέα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης