Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επισημάνσεις: Κατάργηση ακύρωσης στοιχείων στις διακοπές εργασιών βάσει της ΠΟΛ.1163/15.11.2016

25 Νοέμβριου 2016 Σχόλια
Επισημάνσεις: Κατάργηση ακύρωσης στοιχείων στις διακοπές εργασιών βάσει της ΠΟΛ.1163/15.11.2016
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Όπως είναι γνωστό, μετά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης διαδικασίας (σ.σ. μετά από πολλές παρατάσεις στις 29.02.2016), πολλοί ήταν οι φορολογούμενοι που περίμεναν να δημοσιευθεί το καινούργιο πλαίσιο για τη δυνατότητα εκπρόθεσμης διακοπής, ώστε να διακόψουν και επισήμως στις Δ.Ο.Υ. τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών τους με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής δραστηριότητας και να απαλλαγούν από πρόστιμα, προσαυξήσεις, ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος, κλπ. με τα οποία μπορεί να έρχονταν αντιμέτωποι.

Με την πρόσφατη εγκύκλιο (ΠΟΛ.1163/15.11.2016) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων στη φορολογική Διοίκηση.

Με την παρούσα επισήμανση θα θέλαμε να εστιάσουμε σ’ ένα από τα θέματα που ρυθμίζει η εν λόγω απόφαση, βάσει της οποίας καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 η οποία προέβλεπε τα ακόλουθα:

«Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης, πάγια ή εμπορεύσιμα, χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις».

Η παραπάνω κατάργηση της υποχρέωσης ακύρωσης των στοιχείων κατά τη δική μας ερμηνευτική προσέγγιση, δεν απαλλάσσει και την υποχρέωση προσκόμισης αυτών από τον φορολογούμενο καθώς, η διαδικασία του ελέγχου για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών σχετίζεται άμεσα και με τη διαδικασία αυτή και με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται όσον αφορά στις ποινές που προβλέπονται σε τυχόν μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) της επιχείρησης. Έτσι, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπος με την επιβολή του επαχθούς προστίμου των 2.500 ευρώ (περ. η’ παρ. 1 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ΠΟΛ.1252/20.11.2015) σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσει λόγω απώλειάς τους μετά την 1.1.2014 (σ.σ. δείτε  οπωσδήποτε και την επισήμανση του κόμβου στις 3.11.2017 με θέμα Πρόστιμο απώλειας στοιχείων - Απώλεια που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 1.1.2014 έως 17.10.2015).

Να τονίσουμε επίσης ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής ακύρωσης των στοιχείων ισχύει τόσο για τις εμπρόθεσμες διακοπές, όσο και για τις εκπρόθεσμες διακοπές. 

Συνεπώς, κατά την άποψή μας από την παραπάνω κατάργηση που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1163/15.11.2016, δεν προκύπτει ότι έπαψε να ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης των στοιχείων κατά τη διαδικασία διακοπής, αλλά πλέον τα στοιχεία αυτά αφενός μεν, προσκομίζονται, αφετέρου δε, δεν ακυρώνονται.

Αναφορικά με το πρόστιμο είναι καλό να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι με μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996, ΣτΕ 3693/1992) είχε κριθεί στο παρελθόν, ότι σε περίπτωση απώλειας βιβλίων ή στοιχείων μέσα στο χρόνο που ορίζεται για τη διαφύλαξή τους, επιβάλλεται κατ’ αρχήν πρόστιμο, εκτός εάν ο φορολογούμενος προβάλει και αποδείξει ότι η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι εάν επικαλεστεί και αποδείξει ότι η απώλεια έλαβε χώρα παρά την καταβολή εκ μέρους του της άκρας επιμέλειας που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόστιμο επιβάλλεται κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται ή πιστοποιείται η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων, εάν δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η απώλεια σε προγενέστερο χρόνο, τότε θεωρείται ότι η απώλεια λαμβάνει χώρα στον χρόνο κατά τον οποίο δηλώνεται αυτή στην αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Συνεπώς εφόσον δεν μπορέσει να αποδειχθεί ότι η απώλεια έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο από την 1.1.2014 όπως π.χ. προσκομίζοντας στοιχεία ότι αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (κλοπή, πυρκαγιά κ.λπ.) επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ.

Προσοχή: (σ.σ. δείτε  οπωσδήποτε και την επισήμανση του κόμβου στις 3.11.2017 με θέμα Πρόστιμο απώλειας στοιχείων - Απώλεια που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 1.1.2014 έως 17.10.2015).
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης