Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση για ΑΦΜ βελγίου , στο σύστημα V.I.E.S.

23 Ιανουάριος 2008
  • Ενημερώνουμε του χρήστες V.I.E.S. ότι από 1-1-2008 οι Α.Φ.Μ. του Βελγίου είναι πλέον δεκαψήφιοι. Οι παλαιοί εννεαψήφιοι Α.Φ.Μ. του Βελγίου καθίστανται δεκαψήφιοι με την προσθήκη του μηδέν (0) στην αρχή τους.
 Ενημερώνουμε του χρήστες V.I.E.S. ότι από 1-1-2008 οι Α.Φ.Μ. του Βελγίου είναι πλέον δεκαψήφιοι.

Οι παλαιοί εννεαψήφιοι Α.Φ.Μ. του Βελγίου καθίστανται δεκαψήφιοι με την προσθήκη του μηδέν (0) στην αρχή τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης