Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεωτική η ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων από τις 26 Σεπτεμβρίου 2008

23 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2008 έχουν περιθώριο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων.
Υποχρεωτική η ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων από τις 26 Σεπτεμβρίου 2008

Έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2008 έχουν περιθώριο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων ανακύκλωσης των κινητών τηλεφώνων.

Η αυξημένη ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα περιορίσει τη συνολική ποσότητα των αποβλήτων που διοχετεύεται προς οριστική διάθεση.Οι ενέργειες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έχουν ήδη αρχίσει στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα πολλά απ αυτά έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους για να πετύχουν τους στόχους συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 10 της οδηγίας, δηλαδή στο 25% έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 και στο 45% έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι την εποχή αυτή εξετάζονται ιδίως οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις εξωτερικές πηγές ηλεκτρικής ισχύος και τις συσκευές φόρτισης των συσσωρευτών, που αποτελούν εξαρτήματα τα οποία παραδίδονται μαζί με τα κινητά τηλέφωνα. Εάν αυτό θεωρηθεί σημαντικό, η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού και για τα κινητά τηλέφωνα, σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα πάντως με την τελευταία εξειδικευμένη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 58% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, ενώ το 22% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση μόνο στην κινητή τηλεφωνία, δεν χρησιμοποιεί δηλαδή καθόλου τις υπηρεσίες της σταθερής τηλεφωνίας.

Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στα νοικοκυριά της Ευρώπης, η οποία φτάνει σήμερα το 82%, το θέμα της ανακύκλωσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες.

Πηγή Κειμένου: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης