Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διακοπή εργασιών εντός τριάντα ημερών, τέλος η ακύρωση θεωρημένων στοιχείων

25 Νοέμβριος 2016
Διακοπή εργασιών εντός τριάντα ημερών, τέλος η ακύρωση θεωρημένων στοιχείων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕπιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΣτην ΠΟΛ.1163/15.11.2016 αναφέρονται εκτός των άλλων και τα ακόλουθα:

« [...] Ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19 Β' 2014) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, για την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Η παρ. 3 του άρθρου 8 της ίδιας Απόφασης καταργείται [...] ».

Συνεπώς:

α) Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων διακοπής δραστηριότητας ορίζεται πλέον σε τριάντα (30) ημέρες (σ.σ. από 10 που ήταν προηγουμένως).

β) Καταργούνται όσα ορίζονταν στην παρ. 3 του άρθρου 8 της  ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (σ.σ. "Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης, πάγια ή εμπορεύσιμα, χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις").

Δείτε την απόφαση για τις εκπρόθεσμες διακοπές εδώ [ΠΟΛ.1163/15.11.2016], καθώς και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1006/31.12.2013


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης