Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Επιστολή προς ΓΓΔΕ σχετικά με τις αποκλίσεις διορθωτικών ΜΥΦ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: [email protected]

Θεσσαλονίκη 23/11/2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
κ. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
2) Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β΄
3) Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
4) Γ.Γ.Π.Σ
5) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e - εφαρμογές) ΤΜΗΜΑ Β΄
6) ΠΟΦΕΕ
7) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΟΦΕΕ

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Σχετικά με τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων που υποχρεούνται να υποβάλουν για την διασταύρωση πληροφοριών όσοι έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι παραπάνω υπόχρεοι πρέπει μέχρι την 30/11/2016 για τις καταστάσεις του έτους 2015 και μέχρι την 30/4 στα επόμενα έτη να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις για την διόρθωση των αποκλίσεων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων.

Ο εντοπισμός των αποκλίσεων αυτών στην σχετική ηλεκτρονική σελίδα της ΓΓΠΣ είναι εξαιρετικά δυσχερής και χρονοβόρος με αποτέλεσμα οι λογιστές-φοροτεχνικοί των λογιστικών γραφείων και των επιχειρήσεων που επωμίζονται την σχετική εργασία να αναλώνουν πάρα πολύ χρόνο, με το συνεπαγόμενο οικονομικό κόστος, αναζητώντας τις αποκλίσεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταχωρήσεις πελατών και προμηθευτών οι οποίες μπορεί να είναι σωστές ή να έχουν απόκλιση κάτω από 100,00€ ανά ΑΦΜ, ή να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση, οπότε στην τελευταία περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να τις διορθώσουν.

Προτείνουμε λοιπόν να τροποποιηθεί από την ΓΓΠΣ η σχετική σελίδα των αποκλίσεων και να προστεθεί φίλτρο όπου να μπορεί ο υποβάλλων την δήλωση να επιλέγει για να δει μόνο τις εγγραφές που χρειάζονται διόρθωση, δηλαδή αυτές που έχουν απόκλιση πάνω από 100,00€.

Αυτό θα διευκόλυνε την διαδικασία και θα εξοικονομούνταν χιλιάδες εργατοώρες, σε μια εποχή που οι λογιστές-φοροτεχνικοί και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και θα συντελούσε τα μέγιστα στην μείωση της γραφειοκρατίας για τις εν λόγω δηλώσεις.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε σχετικά με το θέμα το συντομότερο, αφού πλησιάζει η 30η Νοεμβρίου που είναι και καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων στις καταστάσεις του έτους 2015.

Τέλος εάν ο χρόνος δεν επαρκεί για να λυθεί το εν λόγω θέμα και μέχρι να διευθετηθεί τεχνικά, θα μπορούσατε να δώσετε ανάλογη παράταση για την διόρθωση των αποκλίσεων έτους 2015.


Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης