Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΚΙΟΕ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

23 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΠΑ - Κ.Β.Σ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΜΕΡΑ:26 & 27 /01/08

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:       1)ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                          2)ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ

                          3)ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορίες στα γραφεία των συλλόγων
Χανιά 28210-46885
Ρέθυμνο 28310- 27519

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ


Α.) Α.Ε.Τ.ΑΚ.

Γενικά επί της επιβολής ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ)
Αντικείμενο του τέλους.
Υποχρέωση σε καταβολή του τέλους.
Προσδιορισμός αξίας ακινήτων σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα.
Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος. Απαλλαγή κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων.
Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων.
Υπολογισμός του τέλους στα νομικά πρόσωπα. Καταβολή του τέλους.
Φυσικά πρόσωπα, υπολογισμός του τέλους. Καταβολή του τέλους.
Διαδικασία επιβολής του Ε.Τ.ΑΚ.
Πιστοποιητικά του Ε.Τ.ΑΚ.
Κυρώσεις.


Β.)ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)

Υποβολή Ε9 έτους 2008 (για τις μεταβολές που υπήρξαν εντός του έτους 2007).
Υποβολή Ε9 μέχρι 25-2-2008 για τις διορθώσεις προηγούμενων ετών).
Φ.Μ.Α.Π. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3%
Κατάργηση του Φ.Μ.Α.Π. Διατήρηση του φόρου 3% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων των εξωχώριων εταιρειών. Στοιχεία του 3%.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΠΑ


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1.      Πρακτικά θέματα στην εφαρμογή Φ.Π.Α ΓΙΑ τις νεόδμητες οικοδομές.

2.      Ενημέρωση για τις αλλαγές και τα έντυπα του Φ.Π.Α.

3.      Διάφορα πρακτικά θέματα σε δύσκολους τομείς Φ.Π.Α, όπως ενδοκοινωνικές συναλλαγές, παροχή υπηρεσιών, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα κλπ.

                                                             

Κ.Β.Σ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 

Τριγωνική διακίνηση – ιδιαιτερότητες
Ενδοκοινοτική διακίνηση
Τιμολογήσεις κατά τον τρόπο της χρήσης. Επισημάνσεις περιπτώσεων.
Εκκαθαρίσεις (πώληση για λογίσεις τρίτων ή επεξεργασία φόρου
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 

Έκδοση αθεωρήτων βάσει ΠΟΛ 1083 και 1082/2003. Αυτοέλεγχος.
Παραβάσεις σε περαιωμένες χρήσεις-επιπτώσεις.
Μη τήρηση ή μη ενημέρωση βιβλίων. Επισημάνσεις μετά την ισχύ του νόμου 3522/2006.
Παραβάσεις – πρόστιμα ως προς την έκδοση των στοιχείων.
Παραβάσεις – πρόστιμα σχετικά με την απογραφή και τη διενέργεια «κλειστής» αποθήκης.
Εικονικές εγγραφές. Διευκρινίσεις.
 

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
 

Ρυθμίσεις νόμου 3610/2007 σχετικά με τον Κ.Β.Σ.
Ρυθμίσεις νέου φορολογικού σ/ν ως προς τον Κ.Β.Σ.
Δικαιωτικές λύσεις – νομολογία σε επίκαιρα θέματα.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης