Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διακήρυξη της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων - (Π.Δ.Σ.Ο.)

Διακήρυξη της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων - (Π.Δ.Σ.Ο.)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Διακήρυξη
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
Π.Δ.Σ.Ο


Η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, (Π.Δ.Σ.Ο.), είναι πανελλαδική επιστημονική, επαγγελματική, συνδικαλιστική κίνηση.

Η Π.Δ.Σ.Ο., δημιουργήθηκε, από την ανάγκη ενιαίας έκφρασης, πάνω σε κοινές αξίες και αρχές, με όραμα και στόχους, στελεχών των παρατάξεων με ιστορία και αναφορά στο χώρο του ΟΕΕ,. (ΠΑΣΚΟ, ΔΗΜΑΡΚΟ, ΠΑΚ), καθώς και από ανεξάρτητες κινήσεις οικονομολόγων και νέων οικονομολόγων απ’ όλη τη χώρα.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, επιβάλλεται η συσπείρωση όλων των επιστημονικών προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων του Ο.Ε.Ε., στην κατεύθυνση της συναντίληψης, της συνεργασίας, της συμφωνίας και της προοπτικής σε κοινές προγραμματικές θέσεις.

Η Π.Δ.Σ.Ο., εκφράζει και εκπροσωπεί τους οικονομολόγους που ανήκουν στις δημοκρατικές, προοδευτικές και κοινωνικά ευαίσθητες δυνάμεις της χώρας.

Προασπίζει όλους τους κλάδους των οικονομολόγων και διεκδικεί τη χειραφέτηση τους από ιδεοληψίες και περιορισμούς.

Επιδιώκει την ενίσχυση της γνώσης και τη διάχυση της, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, στον κλάδο και στην κοινωνία.

Στόχος μας, είναι η ανάδειξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε κορυφαίο επιστημονικό – οικονομικό φορέα της χώρας, ο οποίος θα είναι ο επίσημος γνωμοδοτικός φορέας της πολιτείας σε οικονομικά θέματα, διαθέτοντας άρτια επιστημονική ομάδα μελέτης και τεκμηρίωσης των θέσεων του.

Η Π.Δ.Σ.Ο. προάγει την ανάπτυξη του διαλόγου και την ανταλλαγή επιχειρημάτων ως μέσων σύνθεσης και ανάπτυξης ιδεών.

Οι συνεχείς και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλαγές στο σύγχρονο κόσμο, οδηγούν στην ενίσχυση του ρόλου των επιστημών και των επιστημόνων και ιδιαίτερα αυτό ισχύει για την οικονομική επιστήμη και τους οικονομολόγους.

Στην επιστήμη μας αναπτύσσονται συνεχώς νέες σκέψεις και ρεύματα, ενώ οι οικονομολόγοι έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των πορισμάτων τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Αποστολή της επιστήμης είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο, να στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη του, την ελευθερία, την ευτυχία του και όχι να μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης.

Η οικονομική επιστήμη θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ως μέσου εξυπηρέτησης συλλογικών και ατομικών αναγκών και όχι στη μονοσήμαντη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το κέρδος είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας, ως κίνητρο για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ευρεσιτεχνία και την οικονομική μεγέθυνση, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι η ένταξη της οικονομίας στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι το αντίστροφο.

Επιδίωξη της Π.Δ.Σ.Ο. είναι να προβληθούν και να υπηρετηθούν οι αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της διαύγειας, της ισονομίας, της ισηγορίας και της ισοπολιτείας στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Η Π.Δ.Σ.Ο. αποδέχεται τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, αλλά θεωρεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της την ενεργή ανάμιξη του κράτους αφενός για τη θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου και αφετέρου για την άσκηση πολιτικών αναδιανομής του εισοδήματος.

Επιζητά για το κράτος το ρόλο της διαιτησίας, του ελέγχου, της ρύθμισης και εποπτείας, της ενεργούς παρέμβασης στην οικονομική ζωή διασφαλίζοντας οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο δίκαιος επιμερισμός των βαρών και η δίκαιη κατανομή του δημόσιου πλούτου και των μεταβιβαστικών πληρωμών, ασφάλισης και πρόνοιας, στους πολίτες.

Η χώρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα δίνει λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν κάθε Έλληνα πολίτη, καθορίζοντας το παρόν του και τις προσδοκίες για το μέλλον του.

Οι πολίτες θέλουν υπεύθυνες απαντήσεις και ρεαλιστικές λύσεις, χωρίς πολιτική σκοπιμότητα.

Η ενδυνάμωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως επιστημονικού φορέα, μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των οικονομολόγων.

Το αποτέλεσμα ενός αξιόπιστου και με τεκμηριωμένη άποψη Επιμελητήριου θα βοηθήσει καταλυτικά στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας.

Ο οικονομολόγος δεν αποτελεί απλά έναν καταρτισμένο επιστήμονα που παράγει αξία εργαζόμενος σε κάποιον από τους πολλούς κλάδους του οικονομολογικού επαγγέλματος σε μία επιχείρηση, οργανισμό ή αυτοαπασχολούμενος, αλλά αποτελεί έναν κατεξοχήν κοινωνικό επιστήμονα που χρησιμοποιεί θεωρίες και εργαλεία πολλών επιστημών αναλύοντας πολύπλευρα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία.

Η ενεργός συμμετοχή των επιστημόνων οικονομολόγων στη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής είναι ηθική επιταγή και ατομική ευθύνη, αλλά και ευθύνη της πολιτείας να την προαγάγει.

Ο ρόλος του επιστήμονα δεν είναι απολίτικος.

Στην επιστήμη μας δεν υπάρχουν ουδέτερες τεχνοκρατικές λύσεις. Κάθε τεχνοκρατική πρόταση έχει πολιτικές, ηθικές και οικονομικές αφετηρίες. Κάθε λύση επηρεάζει και υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τάξεις, ομάδες και πολιτικές.

Η Π.Δ.Σ.Ο.., αποτελεί συνδικαλιστική κίνηση που εκφράζει τη διττή φύση του οικονομολόγου. Μέσω της συλλογικής δράσης των μελών της, παρεμβαίνει στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με στόχο τη βελτίωση και την εξέλιξη των επαγγελματικών συνθηκών των μελών του, αλλά και το γόνιμο δημόσιο διάλογο και παρεμβατισμό, συνεπικουρώντας την πολιτεία σε γενικότερα θέματα οικονομίας πέραν των κλαδικών.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας, στο βαθμό που μας αναλογεί, να αναστραφεί η παρούσα κατάσταση προχωράμε ως οικονομολόγοι στη δημιουργία της παράταξης της Π.Δ.Σ.Ο.., υποστηρίζοντας τη δημοκρατία, την πρόοδο, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Ο οικονομολόγος αυτές τις εποχές έχει επωμισθεί μεγάλο έργο για λογαριασμό της πολιτείας , είναι επιφορτισμένος  με μεγάλες ευθύνες, είναι  κακοπληρωμένος και οι νέοι συνάδελφοί μας αν δεν είναι άνεργοι , εργάζονται με μισθούς μεσαίωνα.

Διατηρούμε ως πυξίδα της σκέψης μας και της δράσης μας τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, της Προόδου, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της μαχητικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων προς όφελος του συλλογικού συμφέροντος.

Καλούμε κάθε οικονομολόγο, που αποδέχεται τις αρχές και τα ιδανικά της παράταξης, να πυκνώσει τη δράση του μέσα από το συλλογικό αγώνα της Π.Δ.Σ.Ο., για να δώσουμε ρεαλιστικές λύσεις στα κρίσιμα προβλήματα της χώρας και πνοή ανανέωσης για το μέλλον.

Με οδηγό τις αξίες και τις αρχές μας

Δίνουμε μαζικό και δυναμικό παρόν στο νέο ξεκίνημα

Η Γραμματεία της
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης