Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι θέσεις της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο) για το Ο.Ε.Ε.

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων
(Π.Δ.Σ.Ο)


1. Η ιστορική μας διαδρομή.

Τα στελέχη των παρατάξεων που δημιούργησαν την Π.Δ.Σ.Ο., είναι αυτά που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και τα οποία εκφράζουν διαχρονικά τις ελπίδες και τα οράματα των οικονομολόγων της χώρας μας.

Τα στελέχη των παρατάξεων που δημιούργησαν την Π.Δ.Σ.Ο., είναι αυτά που έχουν συνδέσει διαχρονικά την ιστορία και την πορεία τους με τους αγώνες των οικονομολόγων και έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο έργο στην προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων.

Τα στελέχη των παρατάξεων που δημιούργησαν την Π.Δ.Σ.Ο., είναι αυτά, που όταν είχαν την ευθύνη άσκησης της διοίκησης του ΟΕΕ, εκφράζοντας πλειοψηφικά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας, με αποτελεσματικούς αγώνες, μας οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις, όπως:

- Οριοθετήθηκε νομοθετικά το επάγγελμα του οικονομολόγου.

- Διαμορφώθηκε η λογιστική τυποποίηση στην ιδιωτική οικονομία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με τα κλαδικά λογιστικά σχέδια.

- Κατοχυρώθηκε το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη Ν. 2515/1997 και Π.Δ. 340/1998

- Νομοθετήθηκε η πιστοποίηση του Λογιστή – Φοροτέχνη Ν. 3842/2010 εξασφαλίζοντας στην πράξη την επαγγελματική κατοχύρωση και καταξίωση των συναδέλφων λογιστών.

- Καθορίστηκε νομοθετικά η υποχρεωτική υπογραφή από οικονομολόγο μελετητή των οικονομοτεχνικών μελετών των αναπτυξιακών νόμων.

- Θεσμοθετήθηκαν μόνιμοι πόροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

- Θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή μελών μας σε κρίσιμες επιτροπές (Υπ. Οικονομικών, Οικονομίας, ΟΚΕ κ.λπ.)

- Εισήχθησαν μαθήματα οικονομικής παιδείας στα Λύκεια της χώρας διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας σε συναδέλφους Ν. 3194/2003.

- Με τις διατάξεις του Π.Δ. 347/2003 καθιερώθηκε αμιγώς λογιστικός κλάδος στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

- Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης, ως συμπληρωματικής ασφάλισης φορέας (ΕΤΑΟ).

- Ο Κώδικας δεοντολογίας έγινε πραγματικότητα.

- Προτάχθηκε η μοριοδότηση στις κρίσεις των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου, των συναδέλφων μελών μας.

2. Τι διεκδικούμε.

Η παράταξή μας, διεκδικεί να παραμείνει διαχρονικά δύναμη ευθύνης και αγώνα, διεκδικώντας διαρκώς την αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, την κατοχύρωση της επαγγελματικής δραστηριότητας των διάφορων οικονομολογικών κλάδων, όπως, του ελεύθερου επαγγελματία, του οικονομολόγου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. κ.λπ.

Όταν όλα αλλάζουν γύρω μας και άλλοι κλάδοι, επειδή δεν έχουν αναφορά στην αγορά και την εργασία της οικονομίας, επιχειρούν με άκομψο και προκλητικό τρόπο να μας υποκαταστήσουν, εμείς δεν μπορεί να είμαστε θεατές.

Είμαστε παρόντες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την επιστήμη μας, την εργασία μας και τα πτυχία μας.

Η Παράταξη μας, έχοντας όραμα, στόχους και πρόγραμμα διεκδικεί:

- Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, σε μια διευρυμένη βάση επιχειρήσεων.

- Την υπαγωγή της Αρχής Λογιστικής Τυποποίησης στο ΟΕΕ και την εφαρμογή των Λογιστικών Σχεδίων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

- Την πιστοποίηση του Οικονομολόγου μελετητή με την συμμετοχή του στη μελέτη και την καθιέρωση της υπογραφής του σε όλα τα έργα.

- Να αναγνωριστούν και να πιστοποιηθούν όλες οι ειδικότητες του επιστήμονα Οικονομολόγου που αναπτύσσονται συνεχώς (Εσωτερικός Ελεγκτής, Οικονομικός Αναλυτής, Οικονομικός Μελετητής, Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, κ.λ.π.).

- Δημιουργία «Ημέρας Καριέρας» σε συνεργασία και συνέργεια με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση και γνωριμία των νέων οικονομολόγων με την αγορά εργασίας.

- Την ενίσχυση της εκπροσώπησης του ΟΕΕ σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

- Τη συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, τα Εμπορικά επιμελητήρια και λοιπούς αρμόδιους φορείς, για τη προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης οικονομικών και φορολογικών διαφορών.

- Την ενίσχυση του ΕΤΑΟ με την ανάπτυξη προγραμμάτων για παροχή ασφαλιστικών παροχών στους οικονομολόγους

3. Για τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Η Παράταξη μας, θεωρεί πως το Οικονομικό Επιμελητήριο πρέπει να προχωρήσει σε θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και του πλουραλισμού της έκφρασης.

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο στον τρόπο λήψης των αποφάσεων του, ώστε να μπορεί να είναι αποδοτικός ο τρόπος λειτουργίας του για τους οικονομολόγους και την ελληνική κοινωνία.

Το Επιμελητήριο πρέπει να είναι εξωστρεφές, σε επαφή με άλλους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Πρέπει να προωθεί και να στηρίζει τις θέσεις του, αλλά παράλληλα θα πρέπει να γίνεται και δέκτης των θέσεων και των προτάσεων και των άλλων φορέων.

Ειδικότερα:

1. α. Το εκλογικό σύστημα να γίνει αντιπροσωπευτικότερο. Ειδικότερα προτείνουμε την αναδιάρθρωση της εκλογικής περιφέρειας της υπόλοιπης Ελλάδας ανά Περιφερειακό Τμήμα και η εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δύναμη των Παρατάξεων ανά Περιφερειακό Τμήμα.

β. Αλλαγή του ποσοστού σταυροδοσίας ως προς το αναλογικότερο, με μείωση των σταυρών ανά εκλογικό διαμέρισμα.

2. Αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της Συνόδου της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.Τ.Α), με ουσιαστικές και διαρθρωτικές αλλαγές, ως προς την φιλοσοφία και την υλοποίηση του προγράμματος και του τρόπου διεξαγωγής της ημερήσιας διάταξης.

3. Δημιουργία και λειτουργία τμημάτων στο ΟΕΕ, βάσει των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως Λογιστών Φοροτεχνικών, Ελεγκτών, Εφοριακών και γενικότερα υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών , υπαλλήλων των Οικονομικών Υπουργείων, Οικονομολόγων μελετητών, Οικονομολόγων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Οικονομολόγων του Χρηματοπιστωτικού τομέα, Οικονομολόγων του Ναυτιλιακού τομέα, οικονομολόγων εκπαιδευτικών κ.λ.π., με αντίστοιχες ομάδες εργασίας ανά οικονομικό κλάδο που θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις και θα ενεργούν προς την κατεύθυνση επίλυσης ειδικών επαγγελματικών ζητημάτων.

4. Ενίσχυση του ρόλου των Τοπικών Τμημάτων με τη δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη των μεταξύ τους συνεργασιών και συνεργειών.

5. Θεσμοθέτηση Κανονισμού λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του ΟΕΕ.

6. Καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του «ΕΣΠΑ 2014-2020», με τη θεσμοθέτηση του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, για την αμεσότερη, οικονομικότερη και καλύτερη ενημέρωση όλων των μελών αναφορικά με τις εξελίξεις σ’ όλους τους οικονομολογικούς κλάδους για τις θέσεις και τις προτάσεις του Επιμελητήριου.

7. Βελτίωση και επέκταση των σεμιναρίων και των διαδικασιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των οικονομολόγων λογιστών και των λοιπών οικονομολογικών κλάδων, τόσο με e – learning, όσο και με τη δημιουργία από το ΟΕΕ εκπαιδευτικού κέντρου με πανελλαδική εμβέλεια, για την καλύτερη υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, πιστοποίησης και κατάρτισης για όλους τους οικονομολογικούς κλάδους, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις.

8. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής, από αναγνωρισμένους σε διεθνές επίπεδο έλληνες καθηγητές οικονομολόγους και χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας σε οικονομολογικά θέματα.

9. Στενότερη συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, ώστε τα εν δυνάμει μέλη μας να γνωρίσουν το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες του.

10. Καλύτερη προβολή, αξιοποίηση και διαχείριση του επαγγελματικού ταμείου οικονομολόγων, ώστε να προσελκύσει περισσότερα μέλη, καθώς η απορύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας προσφέρει τη δυνατότητα αυτή.

11. Απαλλαγή από εισφορές των συνταξιούχων οικονομολόγων με κλείσιμο της καρτέλας τους στο ΟΕΕ, όταν συνταξιοδοτούνται και το επιθυμούν οι ίδιοι και αφού έχει προηγηθεί η διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

12. Αναλογική ρύθμιση των μακροχρόνιων οφειλών των μελών του ΟΕΕ, ώστε να αυξηθούν τα ενεργά μέλη του και να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σ’ όλες τις διαδικασίες του επιμελητηρίου.

13. Να δοθεί η δυνατότητα να γίνονται μέλη του ΟΕΕ οι Πτυχιούχοι οικονομικών τμημάτων των ΤΕΙ, καθότι αφ΄ ενός είναι και αυτά αναγνωρισμένα από το κράτος ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αφετέρου για να εξασκήσουν το επάγγελμα του λογιστή ήδη πληρώνουν στο ΟΕΕ.

14. Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε χρήσιμο θεσμό και φορέα υπεύθυνης επιστημονικής και επαγγελματικής έκφρασης.


Το ΟΕΕ πρέπει να είναι:
Χρήσιμο στα Μέλη του,
Ωφέλιμο στην ΠολιτείαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης