Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι φοροπαγίδες του νέου εντύπου Ε9

21 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Με τα στοιχεία που θα αναγραφούν σε αυτό καθώς και με εκείνα των δύο προηγουμένων χρόνων θα υπολογιστεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, το οποίο θα επιβαρύνει περισσότερα από 2 εκατ. νοικοκυριά
Οι φοροπαγίδες του νέου εντύπου Ε9


Με τα στοιχεία που θα αναγραφούν σε αυτό καθώς και με εκείνα των δύο προηγουμένων χρόνων θα υπολογιστεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, το οποίο θα επιβαρύνει περισσότερα από 2 εκατ. νοικοκυριά

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008 είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2007. Από το Ενιαίο Τέλος εξαιρούνται τα αγροτεμάχια, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα οικόπεδα

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να συμπληρώσουν εφέτος χιλιάδες φορολογούμενοι το νέο έντυπο Ε9 που παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα» καθώς από τα στοιχεία που θα αναγραφούν, αλλά και από εκείνα που έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα υπολογιστεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων το οποίο θα επιβαρύνει εφέτος περισσότερα από 2 εκατ. νοικοκυριά. Οσοι δεν προσέξουν τις «φοροπαγίδες» που κρύβει το έντυπο Ε9 θα κινδυνεύσουν με καταβολή πρόσθετων φόρων αλλά και ταλαιπωρία όταν θα χρειαστεί να απευθυνθούν στις εφορίες για να διορθώσουν τα λάθη που έχουν γίνει κατά τη συμπλήρωση του εντύπου-«γρίφου».

Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι το συγκεκριμένο έντυπο δεν θα υποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, αλλά ξεχωριστά ως τις 31 Μαρτίου 2008, όπως καθορίστηκε με τροποποίηση διάταξης του νομοσχεδίου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - απαλλαγή πρώτης κατοικίας - ενιαίο τέλος ακινήτων - αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις» που βρίσκεται στη Βουλή. Μάλιστα ως αρχική ημερομηνία είχε οριστεί η 25η Φεβρουαρίου, όμως λόγω των αντιδράσεων των φοροτεχνών δόθηκε παράταση προκειμένου να έχουν τον χρόνο ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους φορολογουμένους. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων 2008 ως και την 30ή Ιουνίου.

Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη όσοι έχουν υποβάλει τα προηγούμενα δύο χρόνια το Ε9 είναι ότι μπορούν, αν έχουν κάποια αμφιβολία για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αναγράψει, να απευθυνθούν σε κάποιον λογιστή ή συμβολαιογράφο και να υποβάλουν συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση ως τις 31 Μαρτίου 2008 χωρίς να τους επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Τα μηνύματα που καταφθάνουν στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών από τις εφορίες είναι ότι πολλά από τα έντυπα Ε9 που είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια από 5,5 εκατομμύρια φορολογουμένους εμφανίζουν σημαντικά λάθη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επεξεργασία τους από το TAXIS.

Επιβάλλεται να γίνει σωστή αναγραφή των στοιχείων των ακινήτων στο έντυπο Ε9 ώστε να μην κληθούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για περιουσία που πιθανόν να μην έχουν στην κατοχή τους. Στις εφορίες οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν εντοπίσει αρκετά λάθη στις δηλώσεις Ε9 όσον αφορά το πού πρέπει να αναγραφούν τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια. Σημειώνεται ότι από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων εξαιρούνται τα αγροτεμάχια, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα οικόπεδα. Κατά συνέπεια αν κάποιος έχει δηλώσει στο έντυπο Ε9 ένα αγροτεμάχιο στον πίνακα που πρέπει να αναγράφονται τα οικόπεδα και τα εντός σχεδίου ακίνητα και δεν προχωρήσει σε άμεση διόρθωση, τότε κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για περιουσία η οποία εξαιρείται της νέας φορολογίας. Αντίθετα όσοι έχουν εντός σχεδίου οικόπεδα που έχουν δηλωθεί στα πεδία που αφορούν τα αγροτεμάχια και εντοπιστούν από τις ελεγκτικές αρχές, κινδυνεύουν με αυστηρά πρόστιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο έντυπο Ε9 θα πρέπει να προμηθευτούν οι φορολογούμενοι από τις εφορίες προκειμένου να προχωρήσουν στη συμπλήρωσή του καθώς δεν πρόκειται να γίνει μαζική αποστολή.


Πρέπει να αναγραφούν σωστά τα στοιχεία των ακινήτων στο νέο έντυπο Ε9  ώστε να μην πληρωθεί Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για περιουσία που πιθανώς είναι αφορολόγητη

Το έντυπο Ε9 δεν φέρει αλλαγές σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό. Οι όποιες αλλαγές έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Οικονομικών θα αποτυπωθούν στο έντυπο του επομένου έτους. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι κωδικοί οι οποίοι θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων, είτε έχουν κτίσματα είτε όχι. Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Συγκεκριμένα στην πρώτη σελίδα του νέου εντύπου υπάρχουν τρεις κωδικοί που θα πρέπει να απαντηθούν ούτως ή άλλως και αφορούν τα δηλωθέντα ακίνητα στο Ε9 των ετών 2005, 2006 και 2007. Για παράδειγμα στο ερώτημα αν δηλώθηκαν ακίνητα στο έντυπο Ε9 το οικονομικό έτος 2005 θα σημειωθεί με Χ η επιλογή «ΝΑΙ» εφόσον όντως υποβλήθηκε το Ε9 το συγκεκριμένο έτος και αναγράφηκαν σε αυτό ακίνητα και η επιλογή «ΟΧΙ» αν δεν έχει υποβληθεί Ε9 ή έχει υποβληθεί μηδενικό Ε9 το 2005, ενώ το αντίθετο μπορεί να συμβεί για κάποιο από τα επόμενα έτη.

Από την άλλη, στη στήλη 2 των πινάκων 1 και 2 θα πρέπει να αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Σε περίπτωση αναγραφής νέου ακινήτου ως αύξων αριθμός χρησιμοποιείται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό που είχε αναγραφεί στα έντυπα Ε9 των προηγουμένων ετών (2005, 2006 και 2007). Σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτων ως αύξων αριθμός χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αύξοντες αριθμοί 20081, 20082 κ.ο.κ. αν εντός του 2007 η σύζυγος ή το προστατευόμενο τέκνο τού υποχρέου φορολογουμένου απέκτησαν ακίνητα αλλά εντός του έτους επήλθε διακοπή της σχέσης με τον υπόχρεο.

«Γρίφο» αποτελεί για χιλιάδες φορολογουμένους η δήλωση των βοηθητικών χώρων. Σύμφωνα με φοροτεχνικό που ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας ακινήτων, οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, γκαράζ κ.λπ.) όταν έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο αποτελούν ξεχωριστές αυτοτελείς ιδιοκτησίες και αναγράφονται σε χωριστή σειρά από την κύρια ιδιοκτησία (διαμέρισμα). Αν όμως στους βοηθητικούς χώρους υπάρχει μόνο δικαίωμα χρήσης, τότε η επιφάνειά τους αναγράφεται δίπλα στην επιφάνεια της κύριας ιδιοκτησίας, στην ίδια γραμμή, στον πίνακα 1.

Οσοι φορολογούμενοι έχουν αναγράψει λανθασμένα σε παλαιότερη δήλωση το έτος κατασκευής ενός ακινήτου θα πρέπει να το διορθώσουν με την υποβολή του νέου εντύπου, καθώς η αξία του ακινήτου πάνω στην οποία θα επιβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων θα καθοριστεί και από τον παράγοντα «παλαιότητα». Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ως έτος κατασκευής του ακινήτου έχει δηλωθεί ο χρόνος απόκτησής του από τον υπόχρεο ή ο χρόνος που εγκαταστάθηκε σε αυτό αντί του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Αντίστοιχες διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν σε λανθασμένες αναγραφές που αφορούν τα τετραγωνικά του ακινήτου ή τον όροφο που βρίσκεται αυτό, καθώς αυτά τα δύο στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων. Οσον αφορά την τιμή ζώνης, αυτή δεν συμπληρώνεται σε κάποιον κωδικό και θα βρεθεί αυτόματα από το σύστημα TAXIS βάσει της διεύθυνσης του κάθε ακινήτου.

Κατά την υποβολή του Ε9 δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας.

* Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2008 είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2007. Επίσης τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2008 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών (2005, 2006, 2007) καθώς και ο υπόχρεος που στη δήλωση Ε9 ετών 2005-2007 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως έχει απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005-2007), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2007 ο υπόχρεος σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε9 έτους 2008 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών. Επίσης οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9 εφόσον υποβάλλουν και κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αρθρο του Κου Σιωμόπουλου από το Βήμα της Κυριακής


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης