Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας φορολογικών ελέγχων

20 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, αλλά και εκ βάθρων αναδιάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών, μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι όπως φέτος καταστούν ουσιαστικότερα τα αποτελέσματα των ελέγχων, στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων.
Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας φορολογικών ελέγχων

ΡΙΖΙΚΕΣ αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, αλλά και εκ βάθρων αναδιάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών, μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι όπως φέτος καταστούν ουσιαστικότερα τα αποτελέσματα των ελέγχων, στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων.

Για το λόγο άλλωστε αυτό και αποφασίστηκε όπως στις 24 Ιανουαρίου συγκληθεί για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προκειμένου τα μέλη του να διατυπώσουν προτάσεις προς την κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών ελέγχου και της λήψης νέων συμπληρωματικών μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου.

Οι αρμοδιότητες

Υπενθυμίζεται ότι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι, μεταξύ των άλλων, οι εξής:

*η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων σε θέματα που σχετίζονται με τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με ιδιαίτερη έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και σε θέματα λαθρεμπορίου και εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία.

*η υποβολή προτάσεων που σκοπεύουν στην απλοποίηση ή και στην κατάργηση διαδικασιών για την άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

*η υπόδειξη διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που δημιουργούν κατά την εφαρμογή τους σύγχυση και είναι επιδεικτικές διαφόρων ερμηνειών.

*η συζήτηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται από οποιονδήποτε παραγωγικό φορέα, από υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που άπτονται θεμάτων περιορισμού της φοροδιαφυγής και άλλων συναφών θεμάτων.

Ο ρόλος

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι ο ρόλος του Συμβουλίου είναι καθαρά συμβουλευτικός και οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το οικονομικό επιτελείο πάντως αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου όπως παρουσιάσουν σχέδιο για την αλλαγή των δομών, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στους φορολογικούς ελέγχους, καθώς τα τελευταία χρόνια ορισμένες υπηρεσίες έχουν αποδειχθεί «ανίσχυρες» στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής.

Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να ανεχόμαστε άλλο υπηρεσίες που υπολειτουργούν και ελεγκτές που δεν κάνουν ούτε τα στοιχειώδη που επιβάλλει το έργο τους», αποτυπώντας με τον τρόπο αυτό τις προθέσεις και του οικονομικού επιτελείου.

Για το λόγο άλλωστε αυτό, συνέχισε ο ίδιος παράγοντας, και η ηγεσία του υπουργείου προσανατολίζεται όπως προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων σε αρκετές Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα, στις περιπτώσεις φυσικά που δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό.

Στέλεχος του ΥΠΟΙΟ

«Δεν μπορεί να ανεχόμαστε άλλο υπηρεσίες που υπολειτουργούν και ελεγκτές που δεν κάνουν ούτε τα στοιχειώδη που επιβάλλει το έργο τους».

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης