Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η εκχώρηση απαιτήσεων στο Δημόσιο έναντι οφειλής δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Η εκχώρηση απαιτήσεων στο Δημόσιο έναντι οφειλής δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Η εκχώρηση απαιτήσεων στο Δημόσιο έναντι οφειλής δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

25 Νοέμβριος 2016
Η εκχώρηση απαιτήσεων στο Δημόσιο έναντι οφειλής δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Η εκχώρηση στο Δημόσιο απαιτήσεων οφειλέτη του έναντι τρίτων αντί καταβολής/ έναντι εξόφλησης των οφειλών αυτού προς το Δημόσιο, με σύμβαση μεταξύ του οφειλέτη (ως εκχωρητή) και του Δημοσίου (ως εκδοχέα), δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Αυτό απάντησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κος Τρύφων Αλεξιάδης σε αναφορά βουλευτή που προήρθε μετά από έγγραφη επιστολή του προέδρου των Ξενοδόχων Λέσβου με την οποία εκφράζεται η  αδυναμία εξυπηρέτησης των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών απέναντι σε φορείς του δημοσίου και στα τραπεζικά ιδρύματα, λόγω της μη εκπλήρωσης των χρηματικών αξιώσεων τρίτων έναντι αυτών, και παράλληλα καταγγέλλει τη στάση της Πολιτείας, η οποία οφείλει να λάβει μέτρα προς επίλυση του προβλήματος.

Στην ίδια επιστολή ο Πρόεδρος της ένωσης Ξενοδόχων, προτείνει την σύσταση 3 (ή 5μελούς) Επιτροπής, αποτελούμενης από 1 (ή 2) Δικαστικούς, 1 (ή 2) Εφοριακούς κι 1 εκπρόσωπο του Τουρισμού, στην οποία Επιτροπή θα προσφεύγει ο «αδικούμενος» επιχειρηματίας ή Φυσικό Πρόσωπο (στην περίπτωση π.χ. οφειλών από ανείσπρακτες αποδοχές / ημερομίσθια, μισθώματα, αποζημιώσεις κλπ), υποβάλλοντας όλα τ’ απαραίτητα προς τούτο αποδεικτικά παραστατικά π.χ. για οφειλές Πρακτορείου σε Ξενοδοχείο, υποβάλλονται τα VOUCHER του Πρακτορείου, το εκδοθέν Τιμολόγιο και στοιχεία πόρτας του Ξενοδοχείου, τυχόν αλληλογραφία τους (Ξενοδοχείου / Πρακτορείου) κλπ και στην περίπτωση δικαίωσης του Ξενοδοχείου, να εκχωρούνται τα δικαιώματά του - ισόποσα με τις προς είσπραξη οφειλές - προς την Πολιτεία (Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες), με την υποχρέωσή της (τους) να στραφεί (στραφούν), κατά προτεραιότητα, εναντίον των μπαταχτσήδων, με τις συνακόλουθες σε βάρος τους ευθύνες και συνέπειες «περί μη καταβολής / είσπραξης δημοσίων εσόδων».
 

Η σχετική απάντηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Oικονομικών αναφέρει:  

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2967/12-9-2016 αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Σ. Δανέλλης, σας γνωρίζουμε ότι:

Η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1819/1951 «περί τρόπου διεξαγωγής πάσης φύσεως συναλλαγών του δημοσίου» (Α' 149), του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.», του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Α' 170, εφεξής Κ.Φ.Δ.), καθώς και των σχετικών κανονιστικών Αποφάσεων (ΠΟΛ.1062/26.5.2016, ΠΟΛ.1212/9.1.2012, ΠΟΛ.1110/25.1.2013, ΠΟΛ.1276/27.12.2013), όπως ισχύουν και διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής και κατ' εξαίρεση στις Δ.Ο.Υ., με άμεση πληρωμή από τους οφειλέτες, (μετρητά, επιταγές ή πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, ή με κατάθεση χρημάτων που εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες από άλλες υπηρεσίες, αρχές ή πρόσωπα (όπως π.χ. απόδοση παρακρατηθέντων ποσών από αποδεικτικό ενημερότητας, απόδοση προϊόντος κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, απόδοση πλειστηριάσματος κλπ).

Συνεπώς, η εκχώρηση στο Δημόσιο απαιτήσεων οφειλέτη του έναντι τρίτων αντί καταβολής/ έναντι εξόφλησης των οφειλών αυτού προς το Δημόσιο, με σύμβαση μεταξύ του οφειλέτη (ως εκχωρητή) και του Δημοσίου (ως εκδοχέα), δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α'), και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι με την υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά τα ανωτέρω, και εφ' όσον τηρούνται οι όροι αυτής, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού) επί κινητών και ακινήτων ή η λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά περίπτωση.

Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφ' όσον καταβληθούν εντός της προθεσμίας αυτών και εφ' όσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης