Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας - με αντικείμενο την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

17 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και την κωδικοποίηση σχετικών άλλων διατάξεων...
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας - με αντικείμενο την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και την κωδικοποίηση σχετικών άλλων διατάξεων.

Η Ομάδα Εργασίας, το έργο της οποίας θα ολοκληρωθεί εντός μηνός, συγκροτείται από τους:

1. Θεόδωρο Αποστολόπουλο, τέως Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο
2. Γεώργιο Αρβανίτη, τέως Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Αντιπρόεδρο και αναπληρώνοντα τον Πρόεδρο

3. Αναστάσιο Καραγιάννη, Διευθυντή Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο, ως μέλος
4. Ιωάννα Ρουσσιά, μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος,
5. Χριστόφορο Λιβαδά, Δικηγόρο της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο., ως μέλος.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης