Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο ευρωπαϊκός χάρτης με τους φόρους στα ακίνητα

16 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Μεγάλες αποκλίσεις στη φορολογία των κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών παρουσιάζουν μεταξύ τους τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλα κράτη ο φόρος είναι αναλογικός και σε άλλα προοδευτικός, ενώ για τον υπολογισμό του φόρου τα περισσότερα κράτη εφαρμόζουν τον κανόνα της αγοραίας αξίας για όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε αντίθεση με την Ελλάδα που ο φόρος για τα ακίνητα υπολογίζεται με τεκμαρτές μεθόδους.
Ο ευρωπαϊκός χάρτης με τους φόρους στα ακίνητα
 
Μεγάλες αποκλίσεις στη φορολογία των κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών παρουσιάζουν μεταξύ τους τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλα κράτη ο φόρος είναι αναλογικός και σε άλλα προοδευτικός, ενώ για τον υπολογισμό του φόρου τα περισσότερα κράτη εφαρμόζουν τον κανόνα της αγοραίας αξίας για όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε αντίθεση με την Ελλάδα που ο φόρος για τα ακίνητα υπολογίζεται με τεκμαρτές μεθόδους.

Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, στην έκθεσή της για το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, συγκρίνει το ελληνικό σύστημα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με τα ισχύοντα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, και διατυπώνει τις παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η σύγκριση των συστημάτων φορολόγησης των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στην Ευρώπη έδειξε τα εξής:

1.Στην Ελλάδα ο φόρος εισπράττεται υπέρ της κεντρικής διοίκησης. Αντίστοιχη πρακτική ακολουθούν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, με εξαίρεση τα κράτη με ομοσπονδιακή οργάνωση, όπως το Βέλγιο ή η Ελβετία, όπου ο φόρος επιβάλλεται από τις περιφέρειες και τα καντόνια.

2.Ο φόρος βαρύνει τον αποκτώντα (κληρονόμο, δωρεοδόχο) όπως και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο φόρος επιβάλλεται επί της κληρονομιαίας περιουσίας, χωρίς κατά κανόνα το ύψος αυτού να συναρτάται με τη συγγενική σχέση μεταξύ κληρονόμου και κληρονομουμένων.

3.Στην Ελλάδα ο φόρος είναι αναλογικός (1%) ως προς τους στενούς συγγενείς και προοδευτικός (20% - 40%) ως προς τους μακρινούς συγγενείς. Αρκετά κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία) χρησιμοποιούν σύστημα κλιμάκων συντελεστών οι οποίοι συναρτώνται προς τη συγγενική σχέση μεταξύ κληρονόμου/δωρητή και κληρονομούμενου/δωρεοδόχου. ¶λλα κράτη έχουν επιλέξει την επιβολή αναλογικών συντελεστών είτε σε συνάρτηση προς τη συγγενική σχέση (Δανία, Ιταλία, ΠΓΔΜ, Σερβία) είτε ανεξαρτήτως αυτής (Πορτογαλία, όπου ο φόρος επιβάλλεται με τη μορφή τέλους χαρτοσήμου, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Κροατία). Τα περισσότερα κράτη που εφαρμόζουν αναλογικούς συντελεστές είτε απαλλάσσουν την σύζυγο (Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, ΠΓΔΜ, Πορτογαλία, Σερβία), τα τέκνα (Κροατία, ΠΓΔΜ, Πορτογαλία, Σερβία) ή και απώτερους συγγενείς (Κροατία, Πορτογαλία, Σερβία) είτε εφαρμόζουν υψηλά αφορολόγητα όρια (Ιταλία: 1.000.000 ευρώ). Στα κράτη που εφαρμόζουν αναλογικούς συντελεστές η φορολογική επιβάρυνση είναι χαμηλότερη, καθώς οι συντελεστές δεν υπερβαίνουν το 10%, με εξαίρεση τη Δανία (15%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (40%). Στα κράτη που εφαρμόζουν προοδευτικούς συντελεστές η φορολογική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, αφού οι συντελεστές για στενούς συγγενείς φθάνει μέχρι και 40% (Γαλλία) και για μακρινούς και τρίτους μέχρι και 60% (Αυστρία, Γαλλία), 68% (Ολλανδία) ή και 90% (Βέλγιο).

4.Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιών και δωρεών στη Σουηδία, τη Σλοβακία, την Εσθονία, την Κύπρο και τη Γεωργία.

5.Στην Ελλάδα η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου εξευρίσκεται με τεκμαρτές μεθόδους ως προς τα ακίνητα και τις εταιρικές συμμετοχές (με εξαίρεση τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο), ενώ για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία ως βάση επιβολής του φόρου λαμβάνεται η αγοραία αξία τους. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη εφαρμόζουν τον κανόνα της αγοραίας αξίας για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Ενιαίο τέλος
Για το φορολογικό νομοσχέδιο η επιστημονική επιτροπή επισημαίνει ότι για την επιβολή του ενιαίου τέλους σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο είδος «αντικειμενικής αξίας» για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Επίσης, θεωρεί ότι θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη τους οι έφοροι για την επιβολή των προστίμων σε παραβάσεις του ενιαίου τέλους ακινήτων.

Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση
Την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της φορολογίας στα ακίνητα και τα καύσιμα θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και θα ενισχύσει περαιτέρω την επιλογή της κυβέρνησης για τη μείωση της φορολογίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, εξέφρασε χθες το βράδυ στη Βουλή ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Την ίδια στιγμή, πάντως, σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι και με αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζει να ευνοεί τα μεγάλα εισοδήματα σε βάρος των μικρών και μεσαίων. «Η φορολογική σας πολιτική συμπυκνώνεται στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου μέσω όμως της έντονης φορολόγησης των μικρών και των μεσαίων και της παράλληλης και παράλογης -ακόμη και για τη λογική των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων στην ΕΕ- απαλλαγής της μεγάλης ιδιοκτησίας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος. Βαθιά αντιλαϊκή χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και επισήμανε ότι στόχος είναι τα εισοδήματα των συνταξιούχων και διατηρεί στο απυρόβλητο τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Στον ίδιο άξονα και ο εισηγητής του ΣΥΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν φορολογείται η μεγάλη περιουσία από κινητές αξίες. Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε και ο ΛΑ.Ο.Σ.

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης