Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε αυτόνομο Υπουργείο αναβαθμίζεται η Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

1 Νοέμβριος 2016
Σε αυτόνομο Υπουργείο αναβαθμίζεται η Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


http://www.sepe.gr/

Έμφαση στην εθνική στρατηγική για την ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση, με τη δημιουργία αυτόνομου αρμόδιου Υπουργείου. Συγκεκριμένα, με τα δύο Προεδρικά Διατάγματα, που προωθήθηκαν από το γραφείο του Πρωθυπουργού και εγκρίθηκαν από το ΣτΕ, δημιουργούνται πέντε νέα Υπουργεία, ένα εκ των οποίων για την ψηφιακή πολιτική. Για την ακρίβεια, προβλέπεται η σύσταση τριών νέων και ξεχωριστών υπουργείων: Ενέργειας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και Ψηφιακής Πολιτικής, με αντίστοιχη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις σημερινές οργανικές μονάδες των υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών, που αναβαθμίζονται σε υπουργεία. Παράλληλα, προβλέπεται η ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Τουρισμού, με “σπάσιμο” των “Υπουργείων”, στα οποία μέχρι τώρα υπαγόταν.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, συνιστάται Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο συγκροτείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και θα στελεχωθεί από το μεταφερόμενο προσωπικό της εν λόγω γενικής γραμματείας. Να σημειωθεί ότι η ίδρυση της γενικής γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, υπό την εποπτεία του πρωθυπουργικού γραφείου, καθώς και η στελέχωση της, ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα (αιρεσιμότητες) για την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Στο επίκεντρο οι ΤΠΕ

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, όπως έχει προβλεφθεί με προηγούμενο νόμο, αποτελούσε αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία, που υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό. Είχε δε ως αποστολή τη χάραξη και εποπτεία υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, ως προς τις ανάγκες, τους στόχους, τις προτεραιότητες, και τον προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη Ψηφιακή Αγορά και Επιχειρηματικότητα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Νέας Γενεάς (Next Generation Access Networks) και για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Επίσης, η Γενική Γραμματεία είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση και το συντονισμό των σχετικών δράσεων μεταξύ όλων των Υπουργείων και φορέων για την εφαρμογή και διασφάλιση της συνεκτικότητας της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ένα από τα βασικά αντικείμενα της Γενικής Γραμματείας, που αναβαθμίζεται σε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ήταν η άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής Ηλεκτρονικής και Ανοικτής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ, την εθνική πολιτική δημοσίων και ανοικτών δεδομένων, τις ψηφιακές υποδομές του δημοσίου τομέα, τις προμήθειες ΤΠΕ, το συντονισμό των έργων ΤΠΕ του δημοσίου τομέα.

Επίσης, υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας βρισκόταν η διαχείριση έργων, κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, έργων τεχνικής βοήθειας, για τις ΤΠΕ, αλλά και η πολιτική διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο αντικείμενο των ΤΠΕ.

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής κατείχε από τον Ιούνιο ο κ. Γιάννης Ταφύλλης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης