Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ακριβό χρήμα πνίγει και τις επιχειρήσεις

14 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Εν αναμονή αυξήσεων και στα ονομαστικά επιτόκια είναι πλέον η ελληνική αγορά, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο του ευρώ στο 4%. Μέχρι στιγμής η αύξηση του κόστους χρήματος αποτελεί μία πραγματικότητα, που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει αυξήσεις ονομαστικών επιτοκίων.
Το ακριβό χρήμα πνίγει και τις επιχειρήσεις

Εν αναμονή αυξήσεων και στα ονομαστικά επιτόκια είναι πλέον η ελληνική αγορά, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο του ευρώ στο 4%. Μέχρι στιγμής η αύξηση του κόστους χρήματος αποτελεί μία πραγματικότητα, που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει αυξήσεις ονομαστικών επιτοκίων.

Εν αναμονή αυξήσεων και στα ονομαστικά επιτόκια είναι πλέον η ελληνική αγορά, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο του ευρώ στο 4%. Μέχρι στιγμής η αύξηση του κόστους χρήματος αποτελεί μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει αυξήσεις ονομαστικών επιτοκίων. Και αυτό διότι το κόστος των δανείων έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης του euribor, με βάση το οποίο υπολογίζονται πολλές κατηγορίες δανείων, ενώ όπου αυτό δεν υπάρχει και κυρίως σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις έχουν διευρυνθεί τα spreads. Επίσης η χρήση του euribor για όλα τα νέα δάνεια αποτελεί πλέον κανόνα στην αγορά, ενώ έχουν σιωπηρά αποσυρθεί όλα σχεδόν τα προνομιακά προγράμματα στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που προέβλεπαν χαμηλό επιτόκιο για μια πρώτη σταθερή περίοδο.

Ζημιογόνα για τις τράπεζας τα δάνεια με χαμηλά προνομιακά επιτόκια
Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνουν οι τραπεζίτες, τα δάνεια που «τρέχουν» με χαμηλά προνομιακά επιτόκια ή είναι κλειδωμένα σε επιτόκια ΕΚΤ πλέον ενός χαμηλού περιθωρίου είναι ζημιογόνα για τις τράπεζες οι οποίες αναγκάζονται να απορροφήσουν το κόστος. Οπως μάλιστα έλεγε πρόσφατα τραπεζίτης μεγάλης τράπεζας, τα αποτελέσματα της πίεσης αυτής αναμφισβήτητα θα φανούν στα αποτελέσματα.
Σε αύξηση ονομαστικού επιτοκίου, του βασικού επιχειρηματικών χορηγήσεων, έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα μόνο η Eurobank, αλλά φαίνεται ότι και άλλες τράπεζες θα ακολουθήσουν. Μεγαλύτερη ευκολία να αποφύγουν προς το παρόν τέτοιες αυξήσεις έχουν οι τράπεζες με μεγάλη καταθετική βάση, όπως η Εθνική. Από την άλλη πλευρά, πολλές τράπεζες έχουν ενημερώσει γραπτώς τους πελάτες τους ότι αύξησαν τα επιτόκια σε κάρτες, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια στις περιπτώσεις που αυτά είχαν υπολογιστεί με βάση το euribor.Εκτιμήσεις για άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 0,25
Για τον λόγο αυτό, από όλους θεωρείται δεδομένο ότι αργότερα μέσα στον χρόνο και εφόσον εξομαλυνθούν κάπως οι συνθήκες, τα επιτόκια του ευρώ θα σημειώσουν άνοδο τουλάχιστον κατά 0,25 της μονάδος σε πρώτη φάση.
Στην εγχώρια αγορά, τα επιτόκια της διατραπεζικής στην αιχμή της κρίσης έφθασαν μέχρι και 4,85% σε συνθήκες έντονου περιορισμού της ρευστότητας. Σήμερα οι πιέσεις παραμένουν αλλά είναι εμφανείς οι τάσεις αποσυμπίεσης και αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, τα οποία όμως δεν μειώνονται κάτω από 4,20% - 4,30%.
Κατά συνέπεια, το κόστος χρήματος για τις τράπεζες και κατ επέκταση το κόστος χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους έχει αυξηθεί και μετακυλίεται όπου αυτό είναι δυνατόν στο κόστος των χορηγήσεων. Την ίδια στιγμή, ακριβώς λόγω των περιορισμών στη ρευστότητα, οι τράπεζες ανταγωνίζονται έντονα και στο μέτωπο των επιτοκίων καταθέσεων προθεσμίας, όπου πλέον τα επιτόκια είναι πολύ ελκυστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για καταθέσεις προθεσμίας έως 3 μήνες οι καταθέτες μπορούν να βρουν στην αγορά επιτόκια έως και 4,50%. Πληροφορίες μάλιστα έλεγαν ότι πρόσφατα σε μεγάλο οργανισμό, που ήθελε να καταθέσει ένα μεγάλο ποσό διαθεσίμων με προθεσμία, προσφέρθηκε από ελληνική τράπεζα επιτόκιο 6%. Προφανώς και το κόστος αυτό επιβαρύνει τις τράπεζες και τροφοδοτεί τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στα αποτελέσματά τους σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι το 2008 θα είναι χρονιά κατά την οποία θα παρατηρηθεί κάμψη στους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, κυρίως προς τα νοικοκυριά.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τέτοιου τύπου επισημάνσεις αρχίζουν και εμφανίζονται σε εκθέσεις ξένων οίκων, όπως η πρόσφατη της Deutsche Bank, που προκάλεσε έντονες αρνητικές επιπτώσεις στις τραπεζικές μετοχές.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης