Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στα 10,34 δις το εννεάμηνο

28 Οκτώβριος 2016
Αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στα 10,34 δις το εννεάμηνο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣυνεχίστηκε και τον Σεπτέμβρη η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο.

Πλέον κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη άγγιξαν τα 10,34 δις ενώ ο Σεπτέμβρης παρουσίασε αύξηση κατά 1,354 δις.

Αύξηση όπως ήταν φυσικό παρουσίασε και ο αριθμός οφειλετών κατά 340.000 περίπου με το σύνολο αυτών να επανέρχεται στα επίπεδα του Ιανουαρίου. (4.374.475)

Αναλυτικά τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΓΓΔΕ :

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                

               
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δείκτες απόδοσης  2016
ΙΑΝ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)                
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8) [I] 84.472 83.855 83.559 83.305 83.025 82.810 82.596 82.418
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2)              26.661 26.558
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3)              35.548 35.468
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4)              0.000 0.000
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4) 63.860 63.262 62.965 62.724 62.492 62.289 62.209 62.026
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6)  8.067 8.065 8.065 8.064 8.059 8.058 8.058 8.056
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (7) 12.387 12.370 12.373 12.359 12.317 12.306 12.173 12.179
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8)  0.158 0.158 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1) 0.282 0.809 1.060 1.263 1.477 1.674 1.838 2.001
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις)  0.107 0.305 0.365 0.417 0.520 0.563 0.589 0.651
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III] 1.456 3.636 4.330 5.584 6.807 7.618 8.986 10.340
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11) 0.103 0.445 0.568 0.697 0.881 1.079 1.312 1.568
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) 0.003 0.011 0.017 0.025 0.071 0.102 0.135 0.153
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12) 7.1% 12.3% 13.2% 12.5% 13.1% 14.4% 14.8% 15.4%
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV] 1.397 3.220 3.883 5.053 5.956 6.741 7.755 9.035
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15)  0.101 0.433 0.551 0.677 0.858 1.054 1.283 1.536
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16)  0.003 0.009 0.013 0.020 0.064 0.094 0.125 0.142
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) 7.2% 13.5% 14.2% 13.5% 14.6% 15.8% 16.8% 17.3%
 

               
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:                
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.           
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος.
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2016 είναι σωρευτικά.                

               

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ              
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ              
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Επιστροφές φόρων
Δείκτες απόδοσης  2015 2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Επιστροφές Φ.Π.Α.              
Πλήθος διεκπεραιωμένων αιτημάτων (πληρωθέντα και απορριφθέντα) εντός 90 ημερών, στο τρίμηνο αναφοράς 1,154 2,473 1,955 2,665 3,596  6,131  2,921
Ποσά που αντιστοιχούν στα διεκπεραιωθέντα αιτήματα (πληρωθέντα και απορριφθέντα) εντός 90 ημερών, στο τρίμηνο αναφοράς (σε εκ. €) 95.17 76.76 38.60 54.74 78.27 92.41 65.76
Πλήθος εκκρεμών αιτημάτων άνω των 90 ημερών στο τέλος του τριμήνου αναφοράς 1,859 3,681 4,553 3,408 3,189  4,675  4,893
Ποσά που αντιστοιχούν στα εκκρεμή αιτήματα άνω των 90 ημερών στο τέλος του τριμήνου αναφοράς (σε εκ. €) 397.31 525.63 572.73 513.96 583.65 724.24 741.25
Ποσοστό (%) αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α. που πληρώθηκαν ή/και απορρίφθηκαν εντός 90 ημερών (KPI 7) 38.30% 40.19% 30.04% 43.88% 53.00% 56.74% 37.38%
Υπόλοιπο εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών (σε ποσά-εκ. €) (Φ.Π.Α., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Ε.Φ.Π.)              
Υπόλοιπο εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών (ΦΠΑ, ΦΕΝΠ και ΦΕΦΠ) (με ΑΦΕΚ) (σε ποσά-εκ. €) 502.79 546.12 623.80 1,051.28 860.14 1,072.81 1,198.52
Υπόλοιπο εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών (ΦΠΑ, ΦΕΝΠ και ΦΕΦΠ) (χωρίς ΑΦΕΚ συνολικά, εντός 90 ημερών και άνω των 90 ημερών) (σε ποσά-εκ. €) 2,222.16 2,240.56 2,855.63 2,456.18 2,259.78 2,060.20 2,145.19
Υπόλοιπο εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ, ΦΕΝΠ και ΦΕΦΠ (με και χωρίς ΑΦΕΚ) (σε ποσά-εκ. €) 2,724.95 2,786.68 3,479.43 3,507.46 3,119.92 3,133.01 3,343.71

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                  
                   
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης
                   
Δείκτες Είσπραξης 2016
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης                  
 
Συνολικός αριθμός οφειλετών 4,377,805 4,407,105 4,234,326 4,166,853 4,099,041 4,003,372 4,128,962 4,030,910 4,374,475
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης  1,529,426  1,563,284  1,526,464  1,522,703  1,513,146  1,492,088  1,573,858 1,541,970 1,618,460
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης  700,385 708,502 718,405 728,011 738,620  755,806 774,282 774,321 788,947
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) 45.79% 45.32% 47.06% 47.81% 48.81% 50.65% 49.20% 50.22% 48.75%

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης