Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδικός Χάρτης για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας . Eπεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

26 Οκτώβριος 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 26-10-2016                                   

Οδικός Χάρτης για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας

Επικυρώθηκε σήμερα, 26/10/2016, σε τριμερές επίπεδο, ο Οδικός Χάρτης Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας, που συντάχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Ο Οδικός Χάρτης έχει τριετή διάρκεια και η λογική που διέπει το σύνολό του είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ολιστική και ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας συμβαδίζει με την αντιμετώπιση της γενικότερης παραβατικότητας στην αγορά εργασίας καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών πτυχών που αλληλεπιδρούν και εντείνουν την εμφάνισή της.

Σημαντικό εργαλείο στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη, είναι η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αποτελεί αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός ευρύτατου ρυθμιστικού  πλαισίου σταθερότητας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας, βασισμένου στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο θα διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας.

Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας συνδέεται στενά με την προσπάθεια επιστροφής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Η αναστροφή της γενικευμένης απορρύθμισης των τελευταίων έξι ετών και, ιδίως, η επαναφορά του νομοθετικού πλαισίου για την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της επακόλουθης δυνατότητας επέκτασής τους, θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά και  σε ζητήματα παραβατικότητας, σχετικά με τα κατώτατα δηλωμένα εισοδήματα και σε προσπάθειες κοινωνικού/μισθολογικού dumping, και θα περιορίσουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης