Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσκληση Συνεργαζόμενων Οικονομολόγων Λογιστών - Φοροτεχνικών για συμμετοχή σε εκλογές στις 11/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνεργαζόμενων Οικονομολόγων Λογιστών - Φοροτεχνικών

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε οι ασκούντες το οικονομολογικό και λογιστικό επάγγελμα, είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε του μισθωτού, είτε του δημοσίου υπάλληλου, τραπεζοϋπάλληλου, του ανέργου πτυχιούχου κτλ. Συνεργαζόμαστε με προοπτική την επανίδρυση και ισχυροποίηση του οικονομικού επιμελητήριου και τον επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος λογιστή -φοροτεχνικού – οικονομολόγου καθώς και τη διασφάλιση των επαγγελματικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων τα οποία τα τελευταία χρόνια φθίνουν.

Στις 11 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ Σ.Ο.Λ-Φ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Αποτελεί αναγκαιότητα σήμερα να αλλάξει ριζικά η κατάσταση στο Οικονομικό Επιμελητήριο και αυτό απαιτεί την καθολική συμμετοχή όλων στις εκλογές. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό οικονομικό επιμελητήριο χωρίς την συμμετοχή όλων μας.

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά σε αυτήν μας την προσπάθεια θέτοντας υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο.

• Εγγραφές για νέους συναδέλφους ή συναδέλφους που δεν έχουν γραφτεί η προθεσμία είναι μέχρι 01/11/2016

• Ρυθμίστε τις οφειλές σας μέχρι 05/11/2016

• Επικοινωνήστε μαζί μας στο email [email protected]

Οι θέσεις μας

• Κατάργηση του Ν.3919/2011 που αναφέρεται στην απελευθέρωση – διάλυση του επαγγέλματος, που εφαρμόστηκε αναίμακτα χάριν στην αδράνεια που επέδειξαν οι διοικήσεις του οικονομικού επιμελητήριου τα προηγούμενα χρόνια και αυτό γιατί ακόμα και σήμερα αδυνατούν να πάρουν θέση απέναντι στις πιέσεις που δέχονται από τους κομματικούς τους φορείς για την αναγνώριση κολεγίων και ιδιωτικών πανεπιστήμιων.

• Υποβολή των πάσης φύσεως λογιστικών αρχείων φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποκλειστικά και μόνο από λογιστές φοροτεχνικούς.(άρθρο 11 ΠΔ 340/1998)

• Οι οικονομοτεχνικές μελέτες να κατατίθενται, μόνο με την υπογραφή των μελών του οικονομικού επιμελητήριου.

• Κατάργηση των εξετάσεων για αναβάθμιση τάξης λογιστή και αντικατάσταση τους με επιμορφωτικά σεμινάρια που θα διοργανώνει το οικονομικό επιμελητήριο δωρεάν. Δημιουργία Γ΄ τάξης Λογιστή – Φοροτέχνη για τους μη πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (χωρίς δυνατότητα ανέλιξης) οι οποίοι θα υπογράφουν βιβλία μόνο απλογραφικά και μέχρι το 10% του ορίου του κύκλου εργασιών για την υποχρεωτική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

• Να αποσυρθεί το ν/σ που τέθηκε σε διαβούλευση και μειώνει τα κριτήρια για υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, και επιβαρύνει περεταίρω τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με το κόστος του ελέγχου.

• Να αλλάξει η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998 αντικαταστάθηκε με την παρ 3 του άρθρου 20 του Ν.4111/2013, ΦΕΚ Α18/25.01.2013 ως εξής: «Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπερ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού».

• Ανθρώπινοι ρυθμοί εργασίας και εργασιακής καθημερινότητας για τους λογιστές φοροτεχνικούς. Εναντιωνόμαστε στον κατακερματισμό του επαγγέλματος και του γνωστικού μας αντικειμένου μέσω των χιλιάδων αλλαγών -νόμων και εγκυκλίων σε συνδυασμό με την μη ορθή λειτουργεία των συστημάτων του taxis net.

• Έγκυρη κατάρτιση χρονοδιαγράμματος από τη ΓΓΠΣ, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, με ρεαλιστικές καταληκτικές ημερομηνίες και αυτόματη παράταση προθεσμίας σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας.

• Την δημιουργία ενημερωτικού site από το ίδιο το οικονομικό επιμελητήριο για εγκυκλίους, νομούς – με άμεση κωδικοποίηση αυτών, ανακοινώσεις - δελτία τύπου, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συνάδελφων.

• δυνατότητα ένταξης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ όλων των οντοτήτων που εμπεριέχουν ΚΑΔ σχετικούς με την άσκηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή φοροτεχνικού.

• Άμεση παρέμβαση του οικονομικού επιμελητήριου για την αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει στο βασικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικά μαθήματα έτσι να αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

• Θέσπιση ενιαίου τιμοκαταλόγου ελάχιστων αμοιβών για τις λογιστικές – οικονομολογικές εργασίες, και απόδοση των αμοιβών αυτών προκαταβολικά για την εκτέλεση των εργασιών (πχ δικηγόροι, μηχανικοί).


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης