Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aπλοποίηση των διαδικασιών παραλαβής των δηλώσεων

9 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ειδικότερα, όσον αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών παραλαβής των δηλώσεων ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Ν. Ανδριανόπουλος απέστειλε με ειδική εγκύκλιο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόσκληση για να υποβάλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους επί του θέματος, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι και να αποφευχθούν οι γνωστές εικόνες με τις «ουρές» στις Δ.Ο.Υ..
Απλούστερη η παραλαβή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ

Ειδικότερα, όσον αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών παραλαβής των δηλώσεων ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Ν. Ανδριανόπουλος απέστειλε με ειδική εγκύκλιο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόσκληση για να υποβάλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους επί του θέματος, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι και να αποφευχθούν οι γνωστές εικόνες με τις «ουρές» στις Δ.Ο.Υ..

Η εγκύκλιος

Συγκεκριμένα το κείμενο της εν λόγω υπ αρίθμ. 1001291/30/Α0012/3.1.2008 εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε να γνωρίσετε στην αρμόδια Δ/νση τυχόν προτάσεις σας σχετικά με την παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2008, αλλά και την απλούστευση των φορολογικών διαδικασιών για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τις Υπηρεσίες μας κατά τη περίοδο αυτή».


Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2008  φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και τα εξής:

-καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

-παραμένει η έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής και μέχρι 118 ευρώ, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου στη Γ.Γ.Π.Σ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης