Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα 8 σημεία - κλειδιά του νέου εντύπου Ε9

9 Ιανουάριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Oκτώ επιμέρους σημεία θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε9 εφόσον είχαν οποιαδήποτε μεταβολή της ακίνητης περιουσίας τους μέσα στο 2007.
Τα 8 σημεία - κλειδιά του νέου εντύπου Ε9

Oκτώ επιμέρους σημεία θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε9 εφόσον είχαν οποιαδήποτε μεταβολή της ακίνητης περιουσίας τους μέσα στο 2007.

Σημειώνεται ότι η υποβολή του Ε9 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2008, δηλαδή –για πρώτη φορά– πριν ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Την επεξεργασία των δηλώσεων θα ακολουθήσει (από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων) η καταχώριση στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο των αλλαγών που επήλθαν στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατά το 2007.

Ο ενιαίος φόρος θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στα έντυπα Ε9 των ετών 2005 έως και 2008. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων (παλαιοί και νέοι) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη συμπλήρωση του Ε9 τα εξής σημεία:

1. Στην πρώτη σελίδα του Ε9 δηλώνονται οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (ενηλικίωση παιδιού, γάμος, διαζύγιο) του φορολογούμενου, αλλά και διαγραφή ή εισαγωγή ακινήτου.

2. Στον πίνακα 1 αναγράφονται όλα τα κτίσματα, ανεξάρτητα αν βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, καθώς τα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικόπεδα είτε έχουν κτίσματα είτε όχι. Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλες οι εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

3. Προκειμένου να δηλωθεί ακίνητο που αποκτήθηκε το 2007, η αρίθμηση στους εσωτερικούς πίνακες του εντύπου θα συνεχιστεί από το επόμενο ψηφίο (δηλαδή, το τελευταίο) που είχε αναγραφεί στο προηγούμενο έντυπο Ε9 που υποβλήθηκε. Στη στήλη κωδικός μεταβολής θα αναγραφεί ο κωδικός 1 (νέο ακίνητο).

4. Για μεταβολή ποσοστού συγκυριότητας ή είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο που έχει δηλωθεί στο Ε9 αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου όπως είχαν την 1η Ιανουαρίου 2008 και με αύξοντα τον ίδιο αριθμό που είχε γραφεί στο έντυπο Ε9. Και στη στήλη κωδικός μεταβολής αναγράφεται ο κωδικός 2 (μεταβολή στοιχείων).

5. Αναφορικά με ακίνητο που μεταβιβάσθηκε εντός του 2007 θα αναγραφούν τα στοιχεία του με τον αύξοντα αριθμό του Ε9 που είχε υποβληθεί και στη στήλη κωδικός μεταβολής δηλώνεται ο κωδικός 3 (διαγραφή ακινήτου).

6. Τέκνο που έπαψε να είναι προστατευόμενο, αν έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση πρέπει να υποβάλει δήλωση εισοδήματος και Ε9.

7. Σε οικόπεδα με πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που έχουν δοθεί με αντιπαροχή και δεν είχε προχωρήσει την 1η Ιανουαρίου 2008 η κατασκευή του σκελετού ορόφων δηλώνονται τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο. Αν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός της οικοδομής, ο οικοπεδούχος αναγράφει τα διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό συνιδιοκτησίας).

8. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος και όχι εκατοστά οικοπέδου, με τα στοιχεία του ακινήτου. Ενώ στη στήλη όροφος, πλην του ισογείου που έχει κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης